2024. április 17., szerda

DÉLELŐTT | 
A királyság gazdagjai

Igehely: Mt 19:27–30; Kulcsige: Mt 19:28 „Jézus erre ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az Emberfia beül dicsőségének trónszékébe, ti is tizenkét trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izráel tizenkét törzse felett.”

Szeretem Pétert. Mindig kimondja, amit gondol, gátlás, félelem és átgondoltság nélkül. Azt is kimondja, amit mi már nem merünk, keresztyén jólneveltségünk és gátlásaink miatt. Látja elmenni szomorúan a gazdag ifjút, majd elkezd számolni magában. Igaz, hogy nem mondott le mindenről Jézusért, de neki legalább megmaradt a vagyona. Mi lemondtunk mindenről Jézusért. Mi lesz velünk? Megéri követni Jézust? Mi ezt a kérdést annyira botrányosnak érezzük, hogy föl sem merjük tenni. Életmódunk, értékrendünk, amire időt szánunk és amire áldozunk, a fel nem tett kérdésre is megadja a választ. Ha meg akarod tudni, hogy valakinek ki a legfontosabb, nézd meg, kire szánja a legtöbb időt, és kiért hozza a legnagyobb áldozatot. Áldozni lehet szeretet nélkül, de szeretni nem lehet áldozat nélkül. Isten értünk, emberekért hozta a legnagyobb áldozatot.

Jézus válasza Péter kérdésére egyszerű. Krisztus követésének legnagyobb ajándéka maga a kapcsolat: „énértem és az evangéliumért.” Pál számára Krisztus olyan hatalmas kincs, akiért kárnak és szemétnek ítélt mindent. Ezután ráadásként jön minden más: lelki rokoni kapcsolatok, anyagi javak, üldöztetésekkel együtt, majd pedig örök élet szeretett Megváltónkkal.

Mike Sámuel

DÉLUTÁN | 

A kedvenc gyermek szindróma

Igehely: 1Móz 27:1–13; Kulcsige: 1Móz 27:13 „De azt mondta neki az anyja: Engem sújtson az az átok, fiam, te csak hallgass a szavamra, menj, és hozd, amit mondtam!”

A kedvenc gyermek szindróma mögött gyakran a szülők megromlott kapcsolata húzódik. A házasság isteni terve szerint nincs szorosabb kapcsolat a világon, mint férj és feleség kapcsolata, és ez akkor is igaz, ha apává és anyává érnek a házastársak. „Lesznek ketten egy testté.” A szül(let)ésnél egy testből lesz kettő.

Megtörténhet az, hogy a férj és feleség konfliktus idején nem a kapcsolat rendezésén dolgozik, hanem gyermekéhez „menekül” szeretetért. Ez történhetett Izsák és Rebeka házasságában is. Izsák az áldott atyai örökség mellett egy kevésbé jó örökséget is cipelt. Elkövette ugyanazt a hibát Gerárban, amit édesapja Egyiptomban. Több mint kapcsolatromboló, ha egy férj azt hazudja, hogy felesége a húga, hogy mentse a bőrét. Ezt kellett volna valahogy rendezniük. Ehelyett mindenki a kedvenc gyermekénél vigasztalódott, megásva ezzel egy hosszú és mély testvéri konfliktus árkát. Isten kegyelmes, és helyrehozta a két fiú kapcsolatát, de Izsák és Rebeka házasságának hidegháborús éveit már nem lehetett visszahozni és jóvá tenni.

Tanuljunk a mások kárán, és időben térjünk meg helytelen „szeretetkapcsolatainkból”, amelyek mérgezik családtagjaink életét.

Mike Sámuel

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
3 + 4 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Jóel 3:1–5 (2:28–32); Kulcsige: ApCsel 2:4 „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”

Jóel próféciája beteljesedett pünkösd napján (ApCsel 2:16–21), viszont a végső beteljesedés még ezután következik, a végidőkben, ahogyan e szakasz apokaliptikus nyelvezete is érzékelteti ezt. Hálásak lehetünk az Úrnak azért, ami pünkösd napján már csodálatosan beteljesedett!