2024. április 26., péntek

DÉLELŐTT | 
Isten meghívásának elutasítása

Igehely: Mt 22:1–14; Kulcsige: Mt 22:9 „Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!”

Az embereket sok minden akadályozza abban, hogy elfogadják Isten meghívóját: szántóföld, kereskedés, munka, családtagok, barátok, vagy az ember saját makacs szíve. A példázat szereplői „mit sem törődve” a meghívással, mentek a saját dolguk és tervük után. A Sátán igyekszik elfoglalni az embert, hogy ne legyen ideje a lelkére vagy Isten szavára. Isten mindent elkészített számunkra, sőt minden ember számára, és megadta a lehetőséget, hogy megragadjuk a legnagyobb esélyt, a belépést az életre. Jézus idejében kevesen ragadták meg a nagy lehetőséget, és ma sem tolonganak az örök élet ajtajánál. Pedig ez az egyetlen kiút a kárhozat alatt élő ember számára.

Kedves Olvasóm, kaptál-e már meghívót Isten országába, a nagy menyegzői vacsorára? Ha igen, akkor hogyan válaszoltál rá? Vigyázz, mert nem elég szóban válaszolni, készülni kell, felöltözni és elindulni az úton. Akik Isten meghívását utasítják el, valójában nem is tudják, hogy mire mondanak nemet. Mi, akik igent mondtunk, erősítsük meg ezt a választ minden egyes nap Istennek tetsző cselekedetekkel, igyekezve az ő országa felé.

Sallai Jakab

DÉLUTÁN | 

Kölcsönös tisztelet

Igehely: 1Pt 3:5–7; Kulcsige: 1Pt 3:7 „És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.”

Ma este a házasélet egy újabb fontos kelléke áll előttünk. A tisztelet kulcsszava sok mindent megnyit. Rengeteg házasságból éppen ez hiányzik, ezért marad zárva a kincsek tárháza, bezárulnak a kommunikációs csatornák, és elzárul egymástól a szívük, ami pedig egymásba kellene, hogy nyíljon. Aki elveszíti ezt a kulcsot (a tiszteletet), az elővesz egy másikat, a tiszteletlenséget, és kinyitja a kritika szennycsatornáját, árad az elégedetlenség és a panasz, az ilyen mások előtt is képes becsmérelni, akár megalázni a férjét vagy feleségét.

A kölcsönösség is rendkívül fontos a tiszteletnél, de a szeretet, türelem, megbocsátás, egymás terhének hordozása, feladatok végzése stb. terén is. Amikor a tisztelet egyoldalúvá válik, akkor történnek a visszaélések: zsarnokoskodás, kihasználás, leuralás. Ettől megóv a kölcsönös tisztelet. A házasságra vonatkozó bibliai utasításokban szintén a kölcsönösség alapelve fedezhető fel. Nem csak az asszonyok kell engedelmeskedjenek férjüknek, hanem: „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében” (Ef 5:21). Az Ef 5:33-ban azt találjuk, hogy „az asszony pedig tisztelje a férjét”, íme az 1Pt 3:7-ben megtaláljuk a kiegészítő párját, hogy a férfiak adják meg a tiszteletet a feleségüknek.

Házasságotok jelszava ez legyen: „A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek!”

Sallai Jakab

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
6 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Sám 10:1–7; Kulcsige: 1Sám 10:6 „Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe esel majd, és más emberré leszel.”

Saul elhívásának története nagyon személyes. A felkenetés szertartása kiemeli Sault környezetéből, és elidegeníthetetlen méltóságot ad neki. Így különleges kapcsolatba kerül Istennel, ő mostantól kezdve az Úr felkentje. A felkenés titokban marad Sámuel és Saul között, és csak később válik ismertté a nép előtt is. Sámuel szem előtt tartja Saul gondjait, és bebizonyítja, hogy ő a látó, a próféta, és a jövendő dolgokat előre elmondja (10:2–9).