2024. június 10., hétfő

DÉLELŐTT | 
A megtört szív sóhaja eljut Istenhez

Igehely: Zsolt 145:18–21; Kulcsige: Zsolt 145:18 „Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.”

Új napra virradtunk ezen a héten. Ám valószínű, hogy a feladatok, terhek, problémák a régiek: átkísértek az új hétre is, akár újabbak is társultak a már meglevőkhöz. Ezek igen sokszor összetörnek bennünket, úgy érezhetjük, hogy az Úrtól is eltávolodtunk, vagy hogy ő hagyott magunkra ezekben. Mit tegyünk?

Kiálts az Úrhoz! Ő hallótávolságra van akkor is, ha nincs látóközelben. Biztosan meghallja, amikor kiáltasz, és csudamód megbizonyosodsz közelségéről. Ez békességgel tölt majd el. Ő nem kivételezik senkivel: „Közel van az Úr MINDENKIHEZ, aki hívja Őt, mindenkihez, aki hűséggel hívja Őt.” (18.v.). Igaz, próbát kell kiállnia annak, aki őt hívja: „hűséggel”! – Isten kitartást vár el tőlünk.Nem csak meghallgat, aztán a füle botját sem mozdítja, mint sok elfoglalt ember, hanem „beteljesíti az Őt félőknek kívánságát”. Hadd jöjjön egy jó kis „üzemanyag” erre a napra ének formájában is! Tankolj belőle, ingyenes!

„Az Úr mondja / hogy sok gondja / gyermekének ne legyen: / hogy fájdalmad aggodalmad / Őrá bízzad teljesen. / Ha úgy véled,/ S ez fáj néked, / hogy ő téged elhagyott: / Szállj magadba térdre hullva, / Míg hited nem lesz nagyobb! / Ha rád tör a sok-sok próba / Támogat egy Égi kéz / Majd meglátod, hogy / Megváltód / Érted mindent jól intéz! / … / És ha bízva, néha sírva, / Hordod Jézus igáját, / Majd az égben, dicsőségben, / Látod fénylő orcáját.” (HH 198 – Magyarországi Kiadás 1987)

Domokos Ernő

DÉLUTÁN | 

Alázatos egyetértés

Igehely: Róm 12:16 „Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.”

A gyülekezeti életben elengedhetetlen az egyetértés. „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez mint, mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.” (Zsolt 133:1–3)

Az egyetértés áldásai: szép, gyönyörűséges élet, gazdag, dús és üde élet, amely mindenki számára kívánatos. Ez Isten ajándéka, így semmi más nem pótolhatja.

Az egyetértés rombolója: a nagyratörés, bölcselkedés, ha önmagam szemében bölcs vagyok (Péld 3:7; 26:12). A nagyratörő szinonimái: becsvágyó, törekvő, ambiciózus, igyekvő, nagyravágyó, törtető. A bölcselkedik ige átvitt értelemben: vitatkozva ellenkezik, akadékoskodva, kicsinyes kifogásokkal halogat, szőrszálhasogató módon kötözködik (wikipédia).

Az egyetértést segíted, vagy az egységet rombolod?

Gál Bálint

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
7 + 2 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Sám 10:1–7; Kulcsige: 1Sám 10:6 „Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe esel majd, és más emberré leszel.”

Saul elhívásának története nagyon személyes. A felkenetés szertartása kiemeli Sault környezetéből, és elidegeníthetetlen méltóságot ad neki. Így különleges kapcsolatba kerül Istennel, ő mostantól kezdve az Úr felkentje. A felkenés titokban marad Sámuel és Saul között, és csak később válik ismertté a nép előtt is. Sámuel szem előtt tartja Saul gondjait, és bebizonyítja, hogy ő a látó, a próféta, és a jövendő dolgokat előre elmondja (10:2–9).