2024. június 8., szombat

DÉLELŐTT | 
A Teljesség Krisztusban van elrejtve

Igehely: Kol 2:1–7; Kulcsige: Kol 2:3 „Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.”

Néha azt gondoljuk, hogy csak akkor tud Isten közel kerülni hozzánk, ha személyesen találkozunk egy keresztyénnel, vagy ha a gyülekezetben meghallgatunk egy igehirdetést. De Krisztus akkor is jelen van, amikor egyedül vagyunk a szobánkban, csendességben. Ahhoz, hogy nyilvánosan meglátszódjon az Isten munkája bennünk, személyes csendességet kell gyakorolnunk.

A világ tele van hamis tanítással, bűnnel. Ezért nagyon fontos, hogy imáinkban Istenhez kiáltsunk: szükségünk van a segítségére, hogy ellene tudjunk állni a Sátánnak. Pál imádkozik, hogy a hívők legyenek egybekötve szeretetben. Ez az, amire szükségünk van ma is. Ha a megtértek szeretetben élnek, ellen tudnak állni a kísértéseknek. Minél többet olvassuk a Bibliát, annál szilárdabb lesz a Jézus Krisztusba vetett hitünk, és annál kisebb a veszélye annak, hogy a hamis tanítások félrevezetnek minket.

Krisztusban van a bölcsesség minden titka elrejtve. Krisztus a test Feje, minden hívő pedig a test tagja. Ne legyünk okoskodók, hanem hagyjuk, hogy a szívünket ejtse rabul az evangélium csodálatos igazsága. Krisztus kell legyen a tudásunk és értelmünk forrása, ehhez csak annyi szükséges, hogy értsük meg őt. Mi értjük őt?

Andrásik Erwin

DÉLUTÁN | 

A győztes jutalma

Igehely: 2Kor 4:16–18; Kulcsige: 2Kor 4:17 „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk.”

Ahogyan az Úr Jézust gyűlölték és üldözték, úgy bánnak mindazokkal, akik a nyomába lépnek (Jn 15:20). De ez nem vereség, ez a győzelem útja. Csakis így valósulhat meg az, hogy Jézus élete láthatóvá legyen a mi testünkben (2Kor 4:10–11).

Pál apostol is szenvedések árán vitte az evangéliumot Korinthusba. De megérte, mert nagyon sokan örök életet nyertek. Pál nem rettent meg a halál szüntelen veszélyétől. Tudta, hogy a földi élet nem minden. A feltámadás biztos reménysége által vállalni tudta a nehézségeket, Istenre és a megjutalmazásra tekintve.

Minél több ember tér meg, annál több hálaadás száll fel Istenhez. Minél több a hálaadás, annál jobban megdicsőül Isten. Biztos a reményünk, azért nem csüggedünk. A fizikai gyengeség ellenére a Szentlélek képessé tud tenni minket minden jóra. Isten naponta ellát a szükséges erővel a szenvedések elhordozására. A leckék, amit ebben a világban szenvedéseken keresztül megtanulunk, gazdag gyümölcsöt fognak teremni az eljövendőben. Krisztus hűséges szolgáira bőséges jutalom vár.

Kész vagy szenvedni és Krisztust hirdetni embertársaidnak, rokonaidnak? Ne féljünk a szenvedések útján végigmenni, a vége dicsőséges lesz!

Andrásik Erwin

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
5 + 10 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Sám 10:1–7; Kulcsige: 1Sám 10:6 „Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe esel majd, és más emberré leszel.”

Saul elhívásának története nagyon személyes. A felkenetés szertartása kiemeli Sault környezetéből, és elidegeníthetetlen méltóságot ad neki. Így különleges kapcsolatba kerül Istennel, ő mostantól kezdve az Úr felkentje. A felkenés titokban marad Sámuel és Saul között, és csak később válik ismertté a nép előtt is. Sámuel szem előtt tartja Saul gondjait, és bebizonyítja, hogy ő a látó, a próféta, és a jövendő dolgokat előre elmondja (10:2–9).