2024. május 12., vasárnap

DÉLELŐTT | 
Nem félünk, bízunk az Úrban!

Igehely: Zsolt 46:1–12; Kulcsige: Zsolt 46:8 „A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk.”

Ennek a zsoltárnak az üzenete egyre időszerűbb az Úr népe számára, de mindazok részére is, akik Istennél keresnek segítséget és oltalmat. Drámai folyamatoknak vagyunk tanúi jelenleg is, amelyek sokakat szorongással töltenek el. A zsoltár fő üzenete az, hogy egyedül Isten tud tartós segítséget és oltalmat biztosítani. Egyik alapszükségletünk az, hogy biztonságban érezzük magunkat. Ennek hiányában félelem, szorongás vesz erőt rajtunk. Az emberek túlnyomó része igyekszik gondoskodni önmaga és családja biztonságáról, viszont ez többnyire csak anyagiak tekintetében valósul meg. A zsoltáríró erőteljes képekkel érzékelteti, hogy az anyagi biztonság percek, sőt másodpercek alatt semmivé válhat. „Megindul a föld” – földrengés, melynek során épületek ezrei válnak a földdel egyenlővé; ugyanígy a vulkánkitörés vagy a szökőár is nagyon rövid idő alatt emberek százezreinek az életét lehetetleníti el.

Sokszor gondoltam már arra, hogy mennyire hálásak kell legyünk az Úrnak azért, hogy itt, a Kárpát-medencében, nem vagyunk kitéve a természeti erők pusztító hatásainak (erős földrengés, nagy árvizek), és társadalmilag is csendes életet élhetünk. Viszont a mi életünkben is jelentkezhetnek emberileg megoldhatatlan, kiszámíthatatlan események (gyógyíthatatlan betegség, munkaképtelenség, gyász, tönkrement kapcsolatok). A kérdés az, hogy ilyen helyzetekben hol és hogyan találhatunk segítséget és oltalmat? Három választ is találunk ebben a zsoltárban:

1. „Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát” (5.v.). Ennek a folyónak a vize nem háborog, tombol, tajtékzik (4.v.), hanem éltet, felüdít, megtisztít. Ez a folyó Isten valóságos jelenlétét fejezi ki. Ezen a vasárnapon a „Felségesnek szent hajlékait” – imaházainkat, istentiszteleteinket is fel akarja frissíteni.

2. „Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit!” Ez egy erőteljes, de kedves meghívás az istentiszteletre: ha teheted, ne szalassz el egyetlen alkalmat sem, amikor Isten népe összegyűl, mert az ő jelenlétében felragyognak az ő cselekedetei, amelyeket a mi oltalmunk és segítségünk érdekében tett.

3. Végül a 11.vers elcsendesedésre hív bennünket. Az Úr azért adta a nyugalom napját, hogy csendesedjünk el, és erősödjünk meg abban, hogy a Seregek Ura velünk van!

Nagy-Kasza Zoltán

Imaáhítat: 

Adjunk hálát, hogy „nem szunnyadt” a mi Védelmezőnk! – Zsolt 121:3-4

Bibliaóra: 

Az áldás: Isten ajándéka – 4Móz 6:22-27; 24:15-19 (4Móz 23:19)

DÉLUTÁN | 

A helyreállás ideje

Igehely: Zof 3:9–20; Kulcsige: Zof 3:20 „Abban az időben, amikor összegyűjtelek, haza is hozlak benneteket. Bizony, hírnevessé és dicsővé teszlek benneteket a föld minden népe között. Meglátjátok majd, hogy jóra fordítom sorsotokat! – mondja az Úr.”

Zofóniás próféta Jósiás, júdai király idejében végezte szolgálatát. Jósiás nagyon fiatalon, mindössze 8 évesen került a királyi trónra, és nagyon nehéz szellemi állapotot örökölt. Apja, Ámón és nagyapja, Manassé nagyon gonosz királyok voltak. Az emberek, látva az említett királyok életvitelét, egyre mélyebbre süllyedtek a különféle bűnökben. Az Úr Zofóniást küldte, hogy ébressze fel a népet ebből a szellemi állapotból. A próféta könyvének az első fejezetében úgy jellemzi Júda népét, mint akik a Baál tisztelői (1:4), különféle csillagokat imádók (1:5), megosztott szívűek (1:5) vagy éppen közömbösek a lelki dolgokkal kapcsolatban.

Jósiás király – apjától és nagyapjától eltérően – teljes szívéből kereste az Urat, és 26 éves korában elrendelte az istentisztelet helyreállítását a templomban. A munka kezdetén úgy nézett ki, hogy csupán a templom épületének a javításáról lesz szó, de miután megtalálták a régóta mellőzött törvénykönyvet, a felújítási munkálatok egészen más irányt vettek: elkezdődött a nép lelki megújulása. Igeszakaszunkban a nép a lelki megújulása folyamatában elérkezett oda, ahol Isten azt ígéri a prófétán keresztül, hogy megkegyelmez a megtérő, bűnbánó embereknek. De nemcsak azoknak, akik abban az időben az országban élték át a lelki megújulást, hanem mindazokat is átkarolja Isten hűséges szeretetével, akik bűnös életmódjuk következtében messze földre kerültek, és az idegen népek között szétszóródtak.

Nagyon felemelő azt olvasni, hogy Isten mennyire örül, amikor valaki megalázkodik, megtér és elhagyja bűnös életmódját. „Repesve örül neked, megújít szeretetével.” Néhány száz évvel később Jézus azt mondta, hogy nagy öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén. Mekkora öröm az, amikor egy egész nemzet részesül a lelki megújulásban! Jósiás király csodálatos eszköz volt a nép helyreállásában. Nevének jelentése: Isten megsegíti őt. Jósiás király neve ebben a formában a felolvasott igeszakaszunk 17.versében is megjelenik: „Veled van Istened, az Úr, Ő erős és megsegít.”

Bárcsak adna az Úr közösségeinkben nagyon sok ilyen lelki vezetőt, akik eszközök az Úr kezében népének helyreállásában!

Nagy-Kasza Zoltán

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
7 + 11 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Sám 10:1–7; Kulcsige: 1Sám 10:6 „Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe esel majd, és más emberré leszel.”

Saul elhívásának története nagyon személyes. A felkenetés szertartása kiemeli Sault környezetéből, és elidegeníthetetlen méltóságot ad neki. Így különleges kapcsolatba kerül Istennel, ő mostantól kezdve az Úr felkentje. A felkenés titokban marad Sámuel és Saul között, és csak később válik ismertté a nép előtt is. Sámuel szem előtt tartja Saul gondjait, és bebizonyítja, hogy ő a látó, a próféta, és a jövendő dolgokat előre elmondja (10:2–9).