2024. május 6., hétfő

DÉLELŐTT | 
A végső idők jelei

Igehely: Mt 24:3–14; Kulcsige: Mt 24:10 „Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást.”

Fiatalként, olyan huszonöt évvel ezelőtt, az egyik ifjúsági órára egy jelenettel készültünk, amiben az utolsó idők jeleit próbáltuk bemutatni egy híradó-összeállításban. A katasztrófák hírei csak jöttek egymás után. Volt hír háborúkról, árvizekről, földrengésekről, gyilkosságokról stb. Az a döbbenetes, hogy ha ma bekapcsoljuk a tévét vagy a rádiót, ugyanilyen híreket hallunk. Ezekben az eseményekben már benne élünk. Bibliát olvasó emberekként ne legyen számunkra természetes, ami körülöttünk történik, hanem vegyük észre, amint az események egyre inkább fokozódnak, és egy jól eltervezett végkifejlet felé sietnek. Jézus, amikor ezekről kétezer évvel ezelőtt beszélt, arról tesz bizonyságot, hogy ő mindezekről tud, és az események irányítása a kezében van.

Mi a mi feladatunk ezekben a végső időkben? Felismerni a végidők jeleit. Ne hagyjuk magunkat semmiféle hamis krisztus által megtéveszteni! Ne engedjük, hogy a szeretet meghidegüljön bennünk! Készüljünk fel, hogy lesznek még üldöztetések! Vegyünk részt az evangélium terjesztésében, még az utolsó száz méterben is! Legyünk az Úrhoz hűségesek és kitartóak, hogy elnyerhessük az élet koronáját (Jel 2:10b)!

A végidők jeleit látva, miben kéne az életünkön változtatni?

Pardi Benjámin Attila

DÉLUTÁN | 

Szolgáló asszonyok

Igehely: Lk 8:1–3; Kulcsige: Lk 8:2–3 „És néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg: Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki, 3Johanna, Kuzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból.”

Az evangéliumok nem sokat írnak Jézus nőtanítványairól, de Lukács név szerint is említést tesz néhány asszonyról, akik vagyonukból szolgáltak az Úr Jézusnak.

Mindenki számára meglepő és újszerű volt Jézus viszonyulása az asszonyokhoz. Mint rabbi, az akkori szabályok szerint nem beszélhetett volna nyilvánosan velük. Jézus nem értett egyet ezzel a kirekesztő szokással. Ezért volt feltűnő, szokatlan a samáriai asszony számára is, hogy Jézus, zsidó ember létére, hogyan áll szóba ővele. Ezek az asszonyok azért szolgálták az Urat, mert az Úr Jézus sokkal nagyobb szolgálatot tett nekik. Ezek gonosz lelkektől megkötözött és betegségekben szenvedő asszonyok voltak, de Jézus teljes szabadságot adott nekik a bűn rabszolgasága alól. Mária Magdalénából hét ördögöt űzött ki. Johanna, aki férje révén Heródes udvarába is bejáratos volt, valószínű már megundorodott az ott tapasztalt züllött és tivornyázó életmódtól. Hasonlóképpen Zsuzsanna is, és még sokan mások, akik megszabadultak, az Úr Jézus szolgálatára szánták oda életüket és vagyonukat.

Az élet igazi értelmét és célját az találja meg, aki az Úr Jézusnak szolgál! Te oda szentelted már életedet az Úr Jézus szolgálatára?

Pardi Benjámin Attila

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
2 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Jn 2:15–17; Kulcsige: 1Jn 2:15 „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.”

„De hát Isten is úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte!” – hivatkozhatnál a Biblia legismertebb igeversére. Igaz, csakhogy egyrészt ott a világ – görögül kosmos – szó az emberekre utal, itteni igénkben pedig az Istentől eltávolodott, vele teljesen szembenálló közegre, ami nem az Atyától van. A három ezt leíró kifejezés jól átfogja és bemutatja, hogy a testi és önző kívánságok, kiegészülve a büszke életmóddal mennyire Istentől idegen gondolkodást és viselkedésmódot eredményeznek. Ezekhez a megalapozottan hívő, folyton fejlődő keresztényeknek nem lehet semmi közük (Jak 4:4).