Mindennapi áhítatok

2024. február 21., szerda

Igehely: Mt 10:16–23; Kulcsige: Mt 10:22 „És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Feltevődik a kérdés, hogy miért üldözik sok helyen a keresztyéneket. Amikor a világ az erkölcsi rosszat választja, mint normális életmódot, akkor támadva érzi magát a keresztyének által. Miért? A keresztyének ragaszkodnak az Isten által felállított erkölcsi szabályokhoz.

2024. február 20., kedd

Igehely: Mt 10:11–15; Kulcsige: Mt 10:14 „ Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg beszédeteket: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról!”

Jézus folytatja a részletes munkaköri leírást minden tanítványa számára ezekben a versekben is. A 14. versben egy érdekes képet látunk. Ahol nem fogadják a tanítványok beszédét, azt a várost hagyják ott, és a port verjék le a lábukról.

2024. február 19., hétfő

Igehely: Mt 10:1–10; Kulcsige: Mt 10:1 „Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.”

Amikor valaki elmegy állást keresni, a munkáltató ismerteti a munkával kapcsolatos tudnivalókat. Amikor Jézus kiküldi a 12 tanítványt, ugyanúgy ismerteti velük azt, hogy mi a feladatuk, és hogyan kell azt végezniük.

2024. február 18., vasárnap

Igehely: Mt 9:32–38; Kulcsige: Mt 9:35 „ Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.”

Amikor két fiatal összeházasodik, az egyik gyakori kérdés a következő: Hol fogunk lakni? Amikor építkezésre kerül sor, két nagy részre lehet osztani a munkát: a ház felépítése, majd azután a külső munkálatok, amibe beletartozik az udvar rendezése is.

2024. február 17., szombat

Igehely: Énekek 8:6–7 „Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szerelemért, csak megvetnék érte.”

A házasságban ilyen erős szeretettel kell lenni, másképp problémák lehetnek. Tehát szeretet, nem érdekek, élvezetek, földi értékek, hanem isteni és felebaráti szeretet. Erős szeretet, nem akármilyen, olyan, amely megmarad az idő múlásával is.

2024. február 16., péntek

Igehely: 1Sám 1:1–11,19; Kulcsige: 1Sám 1:19 „Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkáná a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá.”

Az egyik legfontosabb és legszebb dolog a családi életben, amikor együtt mehetünk az Isten házába. Oda a problémák ellenére is kell menni. Látjuk igénkben, mennyi gond van a családban: versengés, egymás lejáratása, csúfolódás.

Keresés az elmélkedések közt

Igehely: Mt 12:15–21; Kulcsige: Mt 12:18 „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.”

Jézus a küldetése által a próféciákat teljesítette be. Bárhova ment, összegyűlt a tömeg, „ő pedig meggyógyította mindnyájukat.” Azonban megparancsolta nekik, hogy ,,ne fedjék fel, kicsoda ő.” Ezt nem félelemből tette, hanem azért, hogy: „hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált.”