MABAVISZ imatémák

Február első vasárnapján a világon élő magyar baptista gyülekezetek imatémáit hozzuk Isten elé. Itt adjuk közre a MABAVISZ által összeállított imalistát, országonként, kontinensenként. A bejegyzéshez csatoltuk a szervezet által kiadott szníes imatémagyűjteményt, ezek között az erdélyi közösség imatémái is több területet érintenek.

„Április 1-én tisztújításra kerül sor Szövetségünkben. Hálásak vagyunk az Úrnak a leköszönő vezetőség áldozatos és hűséges szolgálatáét. Kérünk, imádkozzatok, hogy Isten akarata szerint történjen az új vezetőség megválasztása, hogy megmaradjon, sőt megerősödjön a Lélek egysége a békesség kötelékével az erdélyi magyar baptisták között.

Hálásak vagyunk a nők közötti szép munkáért, amit a testvérnők végeznek a Nőszövetség keretén belül: az Eszter folyóiratért, a már betervezett konferenciákért és eseményekért. Kérünk, imádkozzatok az egyedülálló nők felé történő szolgálat hatékonyságáért és az „Imádkozó édesanyák” imacsoportok további kitartó, hűséges működéséért.

Hálásak vagyunk az Úrnak a romák közötti misszióban tapasztalt előrehaladásért és áldásokért: a gyermekeknek szervezett oktatási programokért, az új munkatársakért, akiket felavathattunk a lelki munkára, az új imaházak építéséért és a bemerítésekért. Kérünk, imádkozzatok, hogy a roma gyülekezetek megerősödjenek, növekedjenek és egységesek maradjanak.

Istennek adunk hálát, hogy elindult a nagykárolyi gyülekezetplántálás. Kérünk, imádkozzatok Oláh Elemérért és feleségéért Boglárkáért, hogy megerősödjenek missziós elhívásukban és az evangélium győztes úttörői lehessenek ebben a nagy, magyarlakta városban.

A sok akadály ellenére is, hálásak vagyunk, hogy folytatódik a Cserepka János Oktatási Központ építése Szilágyballán, amely otthont ad majd a Szilágysági Baptista Missziókerület székhelyének és bibliaiskolájának. Kérünk,imádkozzatok, hogy Isten rendelje ki az építkezéshez szükséges anyagi fedezetet és adjon a munkálatokban jó előrehaladást az előttünk álló nyáron.

Hálásak vagyunk a Szövetségünkben felavatott új munkatársakért, kérünk imádkozzatok, hogy elhívásukhoz hűségesek maradjanak, és Istentől kapott bölcsességgel, a Lélek erejével, de alázattal pásztorolják a rájuk bízott gyülekezeteket. Könyörögjetek további új munkásokért, hiszen még mindig vannak lelkipásztorok nélküli gyülekezetek és gyülekezetek nélküli, vagy elsorvadó gyülekezetekkel levő magyarlakta falvak és városok.

Pdf mellékletek