RMBGySz*

2019. augusztus 14., szerda

DÉLELŐTT | 

A zsidó szertartások elégtelensége

Igehely: Róm 2:25-29; Kulcsige: 2:29 „Hanem az a zsidó, aki belsőleg az, és az a körülmetélkedés, amely a szívben van, Lélek szerint és nem betű szerint. Az ilyen dicsérete nem emberektől van, hanem Istentől.”

A biztonság nagyon fontos számunkra. Kerítést építünk a telkünk köré, zárakat rakunk a házunk ajtajára, és az autónkra is hangos vészjelzőt szoktunk szerelni. Ezen felül biztosítást kötünk ingatlanainkra, és sokan életbiztosítást is kötnek. Fontos számunkra, hogy gyermekeink, unokáink és családtagjaink is védett környezetben legyenek. Szeretünk nyugodt, biztonságos körülmények között élni.

Lelkileg is hasonlóképpen gondolkodunk. A zsidók számára a körülmetélkedés volt egy olyan kapaszkodó, amivel nyugtatgatták lelkiismeretük hangját. Úgy gondolkoztak, hogy ha zsidónak születtek, körül lettek metélve, és ismerik a törvényt, akkor üdvösségük biztosítva van. Pál azonban határozottan rámutat téves gondolkodásukra. Isten a belsőt nézi, és aki csak külsőleg tartozik a választott néphez, hamisan reménykedik az örök életben.

A hívő családba született, Bibliát ismerő és alámerítkezett baptisták reménykedhetnek-e az üdvösségben, ha az újjászületést nem élték át? Biztos alapokon áll az üdvbizonyosságod?

Püsök Dániel

DÉLUTÁN | 

Ne vitázz, állj Isten mellé!

Igehely: 2Kir 23:11-20

Jósiásnak minden esélye megvolt arra, hogy istentelen király legyen belőle. Olyan családba született, ahol a nagyapja (Manassé) és az édesapja (Ámón) is gonosz, bálványimádó uralkodók voltak. A kényelmesebb út az lett volna számára, ha hagy mindent a megszokott mederben, és nem feszíti a húrokat. Ő azonban Isten mellett döntött! Gedeonhoz hasonlóan először lelki nagytakarítást végzett az országában, majd rendbehozta Isten házát, és helyreállította az igaz istentiszteletet.

Nem lehet úgy Isten mellé állnunk, hogy állva hagyjuk az életünkben a bálványimádat kellékeit. Újat úgy építhetünk, ha előbb leromboljuk az életünkben mindazt, ami nincs Isten dicsőségére. Jézus kész segíteni nekünk ebben, hisz Ő azért jött, hogy „az ördög munkáit lerontsa” (1Jn 3:8b).

Függetlenül attól, hogy milyen szellemi hagyatékot örököltünk, Jósiáshoz hasonlóan nekünk is megadatik az a lehetőség, hogy eltávolodva az ördögtől, odaálljunk Isten oldalára! Te kinek az oldalán állsz?

Püsök Dániel

2019.08.14.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.