RMBGySz*

Április 20 – Csütörtök

d.e. A feltámadás új értelmet ad mindennek – Mk 9:1-13; Kulcsige: Mk 9:9

Amikor jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, csak amikor az Emberfia már feltámadt a halottak közül. (Mk 9:9)

Az Úr Jézus beszél tanítványainak haláláról és feltámadásáról, miután Péter felvilágosítást kapott Cézáreában, hogy az Úr Jézus a Krisztus (Mk 8:29). Nem mondhatom, hogy a tanítványok komolyan vették szavait, mivelhogy ez nem olyan dolog, mint a 2 x 2 = 4.

Amikor az Úr arról beszél, hogy némelyek nem ízlelik meg a halált, míg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal, csak nehezítette a feltámadás megérthetőségét. Itt most nem magyarázatra van szükség, hanem személyes meggyőződésre, ami meg is történik a Tábor-hegyen: Isten az élők Istene, hallják az Urat, amint Mózessel és Illéssel beszél. Természetesen Pétert elragadja a mennyei hangulat, és nem is akar mást, csak ott maradni. Tehát az Úr nem a szenzáció miatt vitte fel a hegyre három tanítványát, hanem hogy rögződjön elméjükben az a valóság, hogy nem kell virágcsokrot vinni azoknak a sírjára, akik már a mennyben vannak. Furcsa dolgot kér az Úr tőlük a 9. versben. Ez be is következett, mert Péter nem tudott szabadulni a Tábor-hegyi élménytől, és bizonyságot tesz arról (2Pt 1:16-18). Milyen felejthetetlen élmény van a birtokodban kedves testvér, amely által másokat szent lázba hozol? (DZ)

 

d.u. „Feltámad a testvéred” – Jn 11:20-27

Vékás Zoltán testvér, néhai szatmárnémeti lelkipásztor, hirdette az igét az egyik szatmári temetőben ennek az igeszakasznak az alapján. Hirtelen csend lett, amikor a 26-ik vers alapján bekiáltotta a kérdést: Hiszed-e ezt? A nagy csendben megszólalt az egyik sírásó: „Én nem hiszem!” „Valaki őszintén válaszolt ma a kérdésre” – folytatta az igehirdető – „De ha nem hiszed, akkor is lesz feltámadás!” Nem ártana ma megvizsgálni az életünket; mit változtatnánk rajta, ha igazán hinnénk a feltámadásban?

Jézus olyan csodát tett Lázárral, amire nővérei nem kérték meg a Mestert. Ők csoda nélkül is tudták, hogy Jézus a Krisztus az Isten Fia; és ez a tudat megvigasztalta őket. A három zsidó ifjúhoz hasonlóan, akik a felfűtött kemence előtt azt mondták, ha nem szabadítna meg minket az Isten, mi akkor is hiszünk. Ahol ilyen mély hit van, ott már csak ráadás az, hogy nem perzsel meg a láng, és kijön a halott a sírból. Van-e ilyen hited a testvéred felől? Van-e olyan lelki halott a családodban, akihez szeretnéd kihívni az Élet Urát? (KB)