RMBGySz*

Április 21 – Péntek

d.e. A feltámadt Krisztus esedezik értünk – Róm 8:31-34; Kulcsige: Róm 8:34

Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. (Róm 8:34)

Érdemes áttekinteni azokat a mozzanatokat, amelyek történtek az Úr Jézus Krisztussal feltámadása napjától mennybemeneteléig. Ha összeállt a lista, akkor igen értékessé válik az Ő feltámadása.

Amikor Elizeus  föltámasztotta a súnémi asszony fiát, kinek volt abból nyeresége? Csak a súnémi asszonynak. De amikor az Atya feltámasztotta Fiát, az egész világnak nyeresége származott abból. 

Rómának szüksége volt erre a tudósításra, hogy  az Úr Jézus az Atya jobbján van, hiszen Rómában is „tolakodtak” az istenek, de egyik se tudott egy jó szót is mondani valakiért. István diakónus is látta az Urat, amint az Atya jobbján áll (ApCsel 7:55). Akkor vértanúja iránti tiszteletből állt fel, most meg esedezik azokért, akik hűségesen követik Őt. Kulcsigénk nagy bátorítás, mivel a „porból vagy és porrá leszel” így más értelmet kap. Átöltözésről van szó: az Úr Jézus is dicsőséges testet kapott, amikor feltámadt, és úgy ment be az Atyához (Fil 3:21). Mi akadálya lenne annak, hogy mi is hasonló dicsőséges testet kapjunk? Semmi más, csak a bűn! (DZ)

 

d.u. A Jónás jele benne teljesedett be – Mt 12:38-41

Ninive lakosait egyáltalán nem érdekelte, hogy Jónás milyen viszontagságos úton érkezett hozzájuk. Sokkal inkább az üzenet komolysága ragadta meg őket. Ha az Úr Jézus nem sorolta volna a jelek közé azt a részletet, hogy Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, ma már nem sokan figyelnének fel erre. Isten viszont a legkisebb részletre is odafigyel. A csodálatos összképből egy mozaik darab sem hiányzik. Több száz évvel azelőtt egy nagy halat küldött, hogy a Messiás küldetésének egy részletét szemléltesse. Mindezt azért tette, hogy az embereket hitre segítse.

Csodálom a mennyei Atyát, hogy milyen apró részletekre menően elkészíti életünk mozaikját, hogy minket az üdvösség útjára vezessen. Egy véletlennek tűnő találkozás egy hívő baráttal, egy „eltévedt” internetes üzenet, háromnapos kómás állapot egy baleset után, mind-mind részei egy szerető kéz alkotta mozaiknak. Tekints vissza életedre; milyen eseményekben látod az isteni szeretet beavatkozását? (KB)