RMBGySz*

Július 17 – Hétfő

d.e. Ábrahám Sodomáért könyörög – 1Móz 18:22-33; Kulcsige: 1Móz 18:22

Amikor a férfiak megfordultak, és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. (1Móz 18:22)

John Knox, a híres skót reformátor sokat hangoztatott imája így szól: Uram, add nekem Skóciát, vagy meghalok! Égett a szíve népéért. Szép példája ez annak, amit Ábrahám, a hívők atyja tett a bűnben fetrengő Sodomáért.

Jó dolog az, ha szívünk állapotán megindulva az Úr előtt állunk magunkért, de a pusztán saját énem körül forgolódó imádságok sekélyes lelkiállapotról tanúskodnak. Akinek az Úr megtisztíthatta szívét, arra igazán ráterheli az elveszettek (legalább egy ember) sorsát. Alázattal, kitartóan, fájó szívvel, de reménységgel kész harcolni csendben az Úr előtt egy ember örök sorsáért. Hisz, aki szabad, hogyan nézheti közömbösen a kárhozatba rohanókat? Fontos kihangsúlyozni, hogy Ábrahám nem futólag beszélt az Úrral, hanem előtte állt. Az imaharc idő- energiaigényes, de csak ha hit által kipróbáljuk, s megérezzük a vele való közösség jó ízét, nyithat az Úr új távlatokat!

a. Hogyan gyakorolod az imaharcot?
b. Mit jelenthetett ki Isten személyes, családi életedre nézve az ima során? (VB)

 

d.u. Az Úr meg tudja szabadítani szolgáját – Dán 6:20-25 (19-24)

Dánielt bevádolják az ellenségei Dárius királynál, mert irigykednek rá. A halálát akarják, de csak azt érik el, hogy Dárius nem csak Dánielt ismeri, hanem az Örökkévalóról is bizonyosságot nyer. Igaz, Dánielnek ehhez az oroszlánok vermében kell éjszakáznia. Hogyan szoktad mérlegelni az eseményeket, amelyek az életedben történnek? Isten, ha szeret, nem engedi, hogy rossz történjen veled! Ha mégis történik, akkor haragszik rád? Ha a szolgája vagy, akkor rendelkezhet veled! Ez viszont nagyon úgy tűnik, hogy kiszolgáltatott vagy. De minek is vagy kiszolgáltatva? Isten mentő szeretetének és hatalmának? Ez a kiszolgáltatottság duplán jó, mert te magad is átéled a szabadítást, másrészt a környezeted is meglátja Isten szabadító hatalmát. A kérdés csak az: Miért vagy Isten gyermeke? Azért, hogy Ő mindenben segítsen neked, és mindent megadjon? Esetleg azért, mert olyannak ismerted meg a Mindenhatót, akit szívesen szolgálsz, ha elfogadja tőled? Lehet, hogy jól indultál, de annyit beszéltek neked Isten ígéreteiről, hogy a szolgálatkészségedből elvárások lettek?
Az Úr meg tud szabadítani elvárásaidból is, ha kéred! Neki szolgákra van szük-sége. Csak őket tudja megdicsérni majd: „Jól van jámbor és hű szolgám” (TB)