RMBGySz*

Május 18 – Csütörtök

d.e. Segít kifejezni az örömöt – Jak 5:13-15; Kulcsige: Jak 5:13

Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! (Jak 5:13)

„Az öröm abból ered, hogy valaki meg tudja látni azt, ami szép és jó az életben.” – mondta ismert írónk, Móricz Zsigmond. „A Lélek gyümölcse az öröm” (Gal 5:22) – írja Pál apostol.

Jakab nem foglalkozik semmiféle meghatározással, hanem ezt üzeni: ha nem szenvedsz, ha jó a kedved, akkor dicsérd Istent. Mert az öröm a dicséretre van hangolva. A dicséret a keresztyén ember lelkében pedig Istenre van hangolva. Mert Isten minden szépségnek, jóságnak, igazságnak és kegyelemnek a forrása. 

Ha ma reggel valakinek öröme van, énekeljen dicséretet Istennek. Sok éneket ismerünk. Ha ez nem lenne elég, van gyülekezeti énekeskönyv, ifjúsági-, sőt karénekes könyv. Biztosan van egy ének, amely ma a legjobban kifejezi az Úrban való örömünket és az életörömöt. A dicséret és imádság felhallatszik a mennybe, az Isten dicsőségének trónjáig. A dicséretünk összekapcsol a mennyel. Egy természetes életérzésből így lesz kapcsolat az Úrral. (KÁ)

 

d.u. Győzelem hit által – Józs 6:1-20

Izráel fiai veszélyt jelentettek Jerikó számára. Jerikó lakosai tudták, hogy Izráel népével ott van Isten, és győzelmet ad nekik, épp ezért jól bezárkóztak a városba, hogy a zsidók oda be ne jussanak.

Vajon mi milyen kihívást jelentünk a világnak, kell-e tartson tőlünk a világ, hogy leromboljuk az erősségeit? Józsué kap egy ígéretet Istentől: „kezedbe adom Jerikót”, erre az ígéretre épít, és hit által megteszi, amit Isten tőle kér. Erősen védett város, hatalmas kőfalak, egy nép, kívül van a falakon, és az isteni ígéret. Nem az volt a döntő, hogy milyen erősek a falak, hogy kevés-e hozzá az a nép, hanem az Isten ígérete. A győzelemhez hinni kellett az ígéretben, és hittel teljesíteni azt, amit Isten kér.

Istennek lépésről lépésre jól meghatározott terve volt, ezt elmondta Józsuénak, Józsué követte az utasításokat. Olykor vannak érthetetlen részei az Isten tervének, de ha lépésről lépésre követjük, a győzelem nem marad el. Sok erős lelki kőfal van ma is, amelyek arra várnak, hogy valaki végrehajtsa az isteni tervet, és az akadályok leomolva, a lába előtt heverjenek. Vállald a lelki harcot, és legyen részed sok hit általi győzelemben! (PL)