2017. október 31., kedd

DÉLELŐTT | 
Aki nem Istennek adta a dicsőséget

Igehely: ApCsel 12:20-25; Kulcsige: ApCsel 12:23a „Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. ”

Heródes Agrippa Palesztina királya volt. Az Újszövetség szerint ő ölette meg az idősebb Jakab apostolt, és ő börtönözte be Péter apostolt is. Nagy babérokra tört, önmagában bízott és önmagát istenítette. Ennek következtében jött az Isten ítélete. Isten ezt mondja: „Nem adom dicsőségemet másnak”. Aki ezt nem veszi komolyan, Istennel találja szemben magát.

1715-ben XIV. Lajos meghalt. Lajos önmagát Nagy -nak nevezte, és ő tette ezt a híres nyilatkozatot: „Az állam én vagyok!” Udvara a leghíresebb volt Európában, a temetését is látványosság övezte. Teste aranykoporsóban feküdt. Hogy az elhunyt király nagyságát dramatizálják, parancsot adtak ki, hogy a székesegyházat nagyon homályosan világítsák meg, és csak egy gyertya égjen a király koporsója fölött. Ezrek várakoztak néma csendben. Amikor Massillon püspök beszélni kezdett, lassan lehajolva eloltotta a gyertyát, miközben ezt mondta: „A nagyság egyedül Istené! Ne felejtsd el ezt az igazságot!

Milyen büntetés érte Heródes Agrippát? Milyen következményei lehetnek napjainkban annak, ha az ember magának tulajdonítja a sikereket?

János Csaba

DÉLUTÁN | 

Ravasz kérdés, egyenes válasz

Igehely: Lk 20:20-26 „Ezután szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tettették magukat, hogy Jézust egy kérdéssel tőrbe csalják, és átadhassák a hatóságnak és a helytartói hatalomnak. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. 3Móz 19,15 Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?  azonban felismerte álnokságukat, és így szólt hozzájuk: Mutassatok nekem egy dénárt! Kinek a képe és felirata van rajta? Ők ezt felelték: A császáré. Ő pedig így válaszolt nekik: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!Róm 13,7 Így tehát nem tudták tőrbe csalni a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán, és elhallgattak.”

Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus, szókimondásával, egyenes beszédével, leleplező példázataival alaposan magára haragította a vallási vezetőket. Többször elgondolkodtam azon, hogy nem lehetett volna kissé békülékenyebb hangon, megértőbben, finomabban beszélni a nép vezetőinek álszent viselkedéséről, miért kellett ennyire kiélezni a helyzetet? Természetesen, egy percig sem kételkedtem abban, hogy Jézus Krisztus mindenben tökéletesen járt el, csupán egy futó gondolat volt ez bennem.

Jézus isteni lényéhez tartozik a tisztaság és az egyenesség. Ő nem keresgéli a szavakat, nem kerülgeti a nyílt válaszadást, hanem egyenesen, tökéletesen megválaszolja a legravaszabb kérdést is. A ravaszságot az egyenesség leplezi le és hallgattatja el. De jó lenne megtanulnunk ezt a beszédstílust Megváltónktól! Mindig, mindenhol nyíltan, egyenesen, őszintén beszélni.

A fenti történet tanulsága tömören: A pénz a császáré, te pedig Istené vagy. Kapja meg a világ a maga pénzdarabjait, Isten pedig kapja meg teremtményeit!

Nagy Kasza Zoltán

 Napi áhítat

Igehely: Mt 10:16–23; Kulcsige: Mt 10:22 „És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Feltevődik a kérdés, hogy miért üldözik sok helyen a keresztyéneket. Amikor a világ az erkölcsi rosszat választja, mint normális életmódot, akkor támadva érzi magát a keresztyének által. Miért? A keresztyének ragaszkodnak az Isten által felállított erkölcsi szabályokhoz. Férfi és nő közötti házasság, tisztaság a kapcsolatban, szentség a beszédben, szentség a viselkedésben, nemet mondani a kicsapongást előidéző dolgoknak. Amikor a világ látja a keresztyéneket ilyen viselkedési szabályok szerint élni, magukat rossznak érzik, vagy alacsonyabb rendűnek.