2018. január 29., hétfő

DÉLELŐTT | 
Neked mondom, mert most téged akarlak megváltoztatni

Igehely: Lk 7:11-17; Kulcsige: Lk 7:14 „Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: Ifjú, neked mondom, kelj fel!”

Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige (Péld 25:11).

Neked mondja, mert Jézus tudja, hogy mit beszél, jól átlátja életed minden helyzetét és körülményeit, akárcsak a naini özvegyét és fiáét, annak minden részleteivel. Látja a fájdalmat, a szükséget, a kilátástalanságot és ezért mondja azt, amit mond, még ha nem is tetszik mindig, de a javunkra mondja.

Jézus megsajnálta ezt az asszonyt, hiszen nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken (Zsid 4:15). Amit mond, szeretetből mondja, meg akar változtatni, fel akar építeni (Zsid 3:6; 1Pét 2:5), meg akar szentelni (Jn 17:17), sőt meg akar dicsőíteni (Róm 8:30).

Amit mond, hatalommal mondja, hogy meg tudj változni. Lehet, hogy kórusban mondanak neked sokan sok jót, de amíg nem mondja Jézus, nem tudsz megváltozni. Ebben segíthet a Hit Hangjai 412. számú éneke!

Mit mondott neked Jézus legutóbb? Miből kell megváltoznod?

Dézsi István

DÉLUTÁN | 

Szeresd és szolgáld Istent

Igehely: 5Móz 10:12-16

Sokszor tevődik fel a kérdés: mi Isten akarata? Hogyan tudhatom meg? Nos, ebben az igében fehéren-feketén ott van az Ő akarata: „mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből.” Aki szeret valakit, ragaszkodik is hozzá. Ezt az Úr abban mutatta meg, hogy minden nép közül kiválasztott magának egy népet, akit szeretett. Azért választotta ki őket, hogy rajtuk keresztül a többi nép is megismerje az Ő szeretetét.

Vajon mi, akik már megismertük ezt a szeretetet, ragaszkodunk-e hozzá? Hogyan tudjuk ezt megmutatni? Úgy, hogy féljük, azaz tiszteljük Őt. Ő mennyei Atyánk, aki erős és félelmetes Isten (is). És úgy, hogy engedelmeskedünk, azaz szolgálunk neki. Nem félelemből (mert különben megbüntetne), hanem szeretetből (mert elengedte büntetésünket).

Hogyan mutatod ki szeretetedet Isten felé? Hogyan tiszteled Őt? Hogy állsz az engedelmességgel?

Lisztes Tibor

 Napi áhítat

Igehely: Ef 5:1–14; Kulcsige: Ef 5:9 „A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”

Elgondolkodtam rajta, mit is jelent Isten követőjének lenni? Gyermekeinket látva, akik akarva, akaratlanul is, de utánoznak minket, szülőket, valahogy így kellene nekünk is, hívőknek az Úr Jézust leutánozni. Úgy, hogy szeretjük embertársainkat (mert ő előbb szeretett minket), és közben tartózkodunk a gonosztól. Ha világosságban járunk (ő maga a Világosság), az ő fényében, akkor az ő követésének, utánzásának gyümölcsei láthatóvá kell, hogy legyenek az életünkben. Olyan krisztusi jellemvonások, mint jóság, igazság, egyenesség, amiről az Ige ír, jellemzik-e életünket? Kiviláglanak-e?