2018. május 21., hétfő

DÉLELŐTT | 
„Új szívet adok nektek”

Igehely: Ez 36:22-28; Kulcsige: Ez 36:26 „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.”

Olyan ígéretet adott Isten a népének, amely magába foglalja az újjászületés gondolatát. Amíg Isten nem ad egy ilyen méretű változást az ember életébe, addig képtelen az Ő akarata és tetszése szerint élni. Amit mások a kiválasztott néppel kapcsolatosan mondtak, tükrözte a véleményüket Izráel Istenével kapcsolatosan is (20). A bűneik által, amelyben éltek, gyalázatossá tették az Isten nevét, akár úgy is mondhatnánk, hogy megvetették Istent. Isten azonban az Ő nevéért cselekszik: megváltoztatja népének állapotát, a fogságból, ahová bűneik miatt kerültek, hazaviszi őket. De mielőtt megváltoztatná gyalázatos helyzetüket, változást fog adni egyéni életükben. A hangsúly itt azon van, amit Isten tesz az Ő népéért: megtisztít, a kőszív helyett érző szívet ad, adja a Lelkét, aki által képessé tesz parancsolatai szerint élni.

Miközben várod, hogy Isten különleges módon kiárassza életedre áldását, kívánod azt a változást, amelyet csak Ő tud elvégezni? Hiszed, hogy ezek az ígéretek neked is szólnak, és hogy Istennek van hatalma, hogy mindezeket megadja?

Fekete Csaba

DÉLUTÁN | 

A Szentlélek hív: jöjj!

Igehely: Jel 22:13-21

A Szentlélek minden embert hív, személyválogatás nélkül, az üdvösségre. A hívás szól azoknak, akik még a bűn állapotában vannak, de szól azoknak is, akik már megismerték Isten kegyelmét és bűnbocsánatát. Mit foglal magába ez a hívás? Egyrészt megtérést azokból a bűnökből, amelyek miatt nem lehet bemenni abba a városba, amit Isten az Őt szeretők számára készített, másrészt engedelmességet a Szentlélek hívásának.

A hazugság olyan bűn, ami nagyon elterjedt a mai időben. Ha olyat állít valaki, ami nem felel meg a valóságnak, vagy kötelezettséget vállal valamire, amit nem teljesít, akkor az illető hazudik. Az Ige figyelmeztet: kívül maradnak Isten országából azok, akik szeretik és szólják a hazugságot. A Szentlélek hívása a Jézus Krisztusba vetett hit által lehet eredményes. Az Úr Jézus vére által ma még meg lehet tisztulni, fehér ruhát lehet szerezni. Az Ige Jézust a Dávid gyökerének nevezi, általa van kezdete az üdvösségnek, és Ő a fényes hajnalcsillag, aki bizonyosságot ad az üdvösség felől. Krisztus menyasszonya, a Gyülekezet a Szentlélekkel együtt várja a Vőlegény érkezését, várod-e te is?

Fekete Csaba

 Napi áhítat

Igehely: 1Jn 2:15–17; Kulcsige: 1Jn 2:15 „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.”

„De hát Isten is úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte!” – hivatkozhatnál a Biblia legismertebb igeversére. Igaz, csakhogy egyrészt ott a világ – görögül kosmos – szó az emberekre utal, itteni igénkben pedig az Istentől eltávolodott, vele teljesen szembenálló közegre, ami nem az Atyától van. A három ezt leíró kifejezés jól átfogja és bemutatja, hogy a testi és önző kívánságok, kiegészülve a büszke életmóddal mennyire Istentől idegen gondolkodást és viselkedésmódot eredményeznek. Ezekhez a megalapozottan hívő, folyton fejlődő keresztényeknek nem lehet semmi közük (Jak 4:4).