2018. március 28., szerda

DÉLELŐTT | 
Közeledik megváltásunk

Igehely: Lk 21:25-38; Kulcsige: Lk 21:28 „Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”

A „közeledik megváltásotok” kifejezés csak Lukács evangéliumában olvasható. Az utolsó időkkel kapcsolatosan Üdvözítőnk beszélt bekövetkezendő kozmikus jelekről. Ezeket nem részletezi, de szólt tenger zúgásáról és háborgásáról, valamint arról, amit ezek okoznak sok nép életében, ami nem más, mint az óriási félelem. Ez előzi meg az Emberfia eljövetelét, aki nagy hatalommal és dicsőséggel fog jönni a felhőkben. Jövetelekor minden szem meglátja Őt. Az Úr a fügefa, és más fák rügyezésével kapcsolatosan azt mondta: „amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár” (30. v.). Hangsúlyos a „tudjátok” kijelentés. Magunktól is tudunk hasznos és jó dolgokat. Amit biztosan tudhatunk, hogy Ő visszajön, és vele eljön teljes megváltásunk is. Egyenesedjünk fel, emeljük fel fejünket és úgy várjuk Őt. Minden beszéde, összes ígérete igaz: „Az ég és föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el” (33. v.). Az Emberfia jövetelének pontos idejét csak az Atya tudja. Nem okoskodásra és számítgatásra szólít fel az Úr, hanem vigyázásra, imádkozásra, éberségre, józanságra, és állandó készenlétre a Vele való örömteli találkozás érdekében. Készen várod-e Urunk közeli érkezését?

Gergely Pál

DÉLUTÁN | 

A Király országa

Igehely: Jel 21:9-27

Egy újabb csodálatos, és már nem is félelmetes látomást tár elénk az Ige. A tökéletességet és a teljességet jelzi a 7-es és a 12-es számok ismétlődése. Jézus Király országáról, erről a vágyva-vágyott, és oly sokszor elképzelt, emlegetett csodálatos helyről most hiteles és részletes leírást kaptunk. A Bárány menyasszonya, a szent Jeruzsálem, törzsneves gyöngykapukkal, apostolneves-drágaköves alapokkal, 65-70 méteres falakkal, üveg-átlátszó aranyutcákkal, ez a 8 milliárd köbkilométeres kocka – mint a Szentek Szentje, Isten lakhelye. Valóban, személyesen ő lakik ott.

Ennyi a leírás. De szép és jó lesz! Mikor már?! Hiszen e földi életünkben, napjainkban is „dúl körül az ármány, S a tömeg zúg vadul”. Bárcsak eljönne, megvalósulna, kiteljesedne már a Király országa! Bárcsak ott lennénk már az ő csodás uralmában!

Várj! Neved be van írva az Élet könyvében? Mert ha nem, akkor ne is álmodozz a Mennyországról! Inkább írasd fel Jézus vérével, hogy el ne vessz, hanem boldog lakója legyél dicső országának!

Papp Dániel

 Napi áhítat

Igehely: 1Jn 2:15–17; Kulcsige: 1Jn 2:15 „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.”

„De hát Isten is úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte!” – hivatkozhatnál a Biblia legismertebb igeversére. Igaz, csakhogy egyrészt ott a világ – görögül kosmos – szó az emberekre utal, itteni igénkben pedig az Istentől eltávolodott, vele teljesen szembenálló közegre, ami nem az Atyától van. A három ezt leíró kifejezés jól átfogja és bemutatja, hogy a testi és önző kívánságok, kiegészülve a büszke életmóddal mennyire Istentől idegen gondolkodást és viselkedésmódot eredményeznek. Ezekhez a megalapozottan hívő, folyton fejlődő keresztényeknek nem lehet semmi közük (Jak 4:4).