RMBGySz*

2018. szeptember 17., hétfő

DÉLELŐTT | 

Jézus tanítása: alap

Igehely: Mt19: 3-12; Kulcsige: Mt 19:8 „Jézus így válaszolt nekik: Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt.”

A házasság összekötő ereje az a szilárd meggyőződés, hogy házastársamat Isten az én számomra teremtette. Ez a meggyőződés az Úrral való élő kapcsolatból fakad, és az Ő vezetése folytán történik úgy a kapcsolatépítés, mint a házasságkötés.

A szeretet és engedelmesség kölcsönös lüktetése az efézusi levél tanítása szerint valóban erősíti a házassági kapcsolatot. Ez csak úgy válhat valóra, ha úgy a férj, mint a feleség igazi, élő közösségben marad a házasság szerzőjével. A Jézustól származó alaptanítás és annak való engedelmesség rengeteg fájdalomtól, lelki sebtől, veszteségtől óv meg minden házasságot, de a családban a gyermekeket is, akik sokat szenvednek a válás kapcsán. A személyes felelősség alól nem lehet kibúvókat keresni, és nagyon nehéz bármelyik felet ártatlannak nevezni! Ezért fontos, hogy úgy köss házasságot, hogy „nincs visszaút”! A legnagyobb boldogság, ha a gyermekek úgy emlékeznek szüleikre, hogy mindig nagyon szerették és tisztelték egymást.

Mennyire fontos számodra a házastársaddal eltöltött idő? Vannak-e titkaid, amiket nem szívesen osztanál meg házastársaddal?

Tőtős János

DÉLUTÁN | 

Az engedelmesség jutalma

Igehely: 1Pt 3:1-7

Nehéz megérteni, hogy miért írt Péter apostol ebben az igeszakaszban hat verset a feleségeknek, és csak egyet a férjeknek! Feloldódást jelentett számomra, amikor egy előadást hallgattam a női és férfi agyról. Az előadó arról beszélt, hogy a női agy olyan, mint egy gombolyag, és egyszerre több mindenre tud összpontosítani, míg a férfiak egy időben csak egy dologra tudnak összpontosítani, mintha az agyuk olyan lenne, mint egy doboz.

Szabad arra gondolnunk, hogy Péter felesége olyan volt, mint amit itt leír. Nem tudunk sokat róla, de a leírások szerint Jézus lakott egy ideig Péterék házánál, vagy vendégeskedett náluk. De nem olvasunk olyat, hogy Péter szólt volna a Mesternek, hogy beszélgessen el egy kicsit a feleségével.

A férj megnyerésére sokszor még a hívő családokban is szükség van. Nemcsak az Igének kell megnyernie, hanem saját maga számára is.

Megértően vagy értelmes módon együtt élni a feleséggel ott kell lennie a „dobozban”, a férj gondolatvilágában. A feleség gyöngébb edény, de a tiszteletadás egy életre szóló, le nem törleszthető tartozás. A jutalom pedig az imameghallgatás, mint örököstársaknak az élet kegyelmében, és az örök dicsőségben.

Tőtős János

2018.09.17.