RMBGySz*

2019. május 15., szerda

DÉLELŐTT | 

Énekeljetek az Úrnak új éneket!

Igehely: Zsolt 98:1-9; Kulcsige: 98:1 „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.”

Ez a zsoltár egy királyi zsoltár, mely az egész földet Isten dicséretére hívja, aki ítél és uralkodik. Ez a zsoltár inspirálta Isaac Watts himnuszírót és teológus lelkipásztort a Joy to the world (magyarul Örvendj világ - HH 636) című himnuszának megírására.

Két dolgot említ, amiért a föld dícsérje Istent: népének az üdvösségéről adott múltbeli kinyilatkoztatásáért (1-3 v.) és az eljövendő igazságos ítéletéért a földön. (4-9 v.) Ez a zsoltár segít az Úr eljövendő uralmát úgy látni, mint rendkívüli áldást, semmint rettegni való ítéletet. Még ha vasvesszővel uralkodik is, (Zsolt 2:9) az Ő eljövetele jó dolog lesz az emberiség számára. Mi, hívők, örömmel kell várjuk és imádkoznunk kell eljöveteléért. (Mt 6:10; Lk 11:2)

Imádkozzunk azért, hogy Isten könyörüljön meg rajtunk, állítsa helyre az ő gyülekezetét! Legyen megtapasztalható valóság az ő jelenléte közösségi alkalmainkon, hadd legyen miről énekelni! Egy gyülekezet tanulhat és énekelhet újabbnál újabb énekeket, kísérheti a legkorszerűbb hangszerekkel, de ha nem igaz, ha nem történt meg az amiről zengedeznek, buzgólkodásunknak semmi köze a bibliai „új ének”-hez. Mert új ének nem új énekeskönyv, új hangszerpark, hanem az új szív kérdése elsősorban.

Oláh Lajos

DÉLUTÁN | 

Életcél idős korban

Igehely: Zsolt 71:14-18

Elég koros vagyok már, hogy elmondhassak dolgokat, sőt nagybeteg is. De fáj, mikor olyan idős hívő embereket látok, akik életük alkonyán jobban hozzá vannak nőve bizonyos földi, világi dolgokhoz, mint az igében olvasott erényekhez. Melyek ezek? Remény helyett reménytelenség; szabadítás helyett panasz. Isten már gyermekkoromban megfogta a kezem, miért ne hinném, hogy most sem hagy el? Nagy dolgokon átvitt már az Úr, és hányszor volt a vigasztalóm! Az életcélom ezért nem más, mint dicsőíteni Őt és várni a hazahívó szót. (Mt 12:33-35) Fájó, ha idős személyekben már nem látom az Úrhoz való ragaszkodást. Imádkozz, hogy ha megismerted Őt, tudj kitartani mellette vénségedig. Imádkozz az idősekért is, hisz ők is tették érted. Neked vannak életcéljaid? Melyek azok? Bármi is legyen, ne feledd, hogy minden mulandó a földön. (1Jn 2:12-17)

Kedves idős testvérem, ne feledd, hogy figyel az Úr és a környezeted is. Hogy vizsgázol? Te mutadod az utat az utánad jövő korosztálynak. Mit látnak tőled a gyermekek, az unokák, a fiatalság a közösségben?

Bödő Zoltán

2019.05.15.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.