RMBGySz*

2020. augusztus 11., kedd

DÉLELŐTT | 

A bűnös ítélete látványos

Igehely: Jer 22:1-19; Kulcsige: Jer 22:8 „Sok nép megy majd el e város mellett, és azt kérdezik egymástól: Miért bánt el így az Úr ezzel a nagy várossal?”

Képzeld magad Jeremiás próféta helyébe! Istentől kapsz feladatot arra, hogy menj a király palotájába. Az üzenet, amit át kell adni, vészjósló felszólítás. A címzett Júda királya, de szól az üzenet minden szolgájának is. Az üzenet világos: „Járjatok el törvényesen és igazságosan! Mentsétek meg a kizsákmányoltat elnyomójától! A jövevényt, árvát és özvegyet ne nyomorgassátok! Ne erőszakoskodjatok, és ne ontsatok ártatlan vért ezen a helyen!” A tét óriási! Élet, folytonosság a királyságban, vagy rommá lesz az a ház, és Jeruzsálem lakatlan várossá! A bűnös ítélete látványos! „Sok nép megy majd el e város mellett, és azt kérdezik egymástól: miért bánt el így az Úr ezzel a nagy várossal?”

A 13-19. versekben konkrét jövendölés van Jójákimról, Júda királyáról. Ő Jósiás fia. Apja vallási reformer volt, akiről Isten itt azt mondja, hogy törvényesen és igazságosan járt el, ezért ment jól a dolga! De Jójákim a maga hasznát tartotta szem előtt, ezért elnyomó és zsaroló minősítést kap. Az ő büntetése is látványos: „nem fogják elsiratni, úgy temetik el, mint egy szamarat. Kivonszolják, kidobják Jeruzsálem kapuin”.

Nagy István

DÉLUTÁN | 

Szentek

Igehely: Ef 1:1-6 Kulcsige: Ef 1:4 „Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.”

A Biblia sok kifejezést használ a keresztyén leírására, amelyek mind lelki identitásunk részei. Az egyik leggyakoribb a szentek kifejezés. De nevezi Isten gyermekének, a világosság fiának, az engedelmesség gyermekének, hívőnek, testvérnek, juhnak, katonának, tanúnak, szolgának, polgártársnak, a világ világosságának, Isten kiválasztottjának, nagykövetnek, tanítványnak, örökösnek, örököstársnak, a test tagjának, élő kőnek, levélnek, templomnak, szeretettnek, követőnek, győztesnek, és így tovább. Mindezek a kifejezések gazdag tartalmat hordoznak, és együttesen írják le a keresztyént.

A szentek csoportjához tartozni nagy kiváltság, de ugyanakkor felelősség is. Igénk tanúsága szerint a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja kiválasztott már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk. Isten terve, hogy családjába tartozzunk, mint fiak, és egyben örökösök. Ízlelgesd ennek a mérhetetlen kiváltságnak az értékét! Mondj hálát érte ma este is! Magasztald dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott téged szeretett Fiában, az Úr Jézus Krisztusban!

Nagy István

2020.08.11.