RMBGySz*

2020. december 10., csütörtök

DÉLELŐTT | 

„Uram, Uram!” – Megszokott önáltatás

Igehely: Lk 6:43-49; Kulcsige: Lk 6:46 „Miért mondjátok nekem: Uram, Uram – ha nem teszitek, amit mondok?”

Közismert Jézusnak az a mondása, hogy „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7:21) A szavakból álló istentisztelet önáltatás. De nem csak az üres beszéd lehet önáltatás, vannak üres cselekedetek is. A fent idézett mondatot (ami párhuzamos az alapigénkkel) Jézus így folytatja: „Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?” (Mt 7:22)

Jézus tanításának lényege két kérdéssel foglalható össze. 1) Milyen a szíved? „Tiszta-e már szíved, újjá lettél-e?” Kicserélte-e már Isten a kőszívedet? Isteni természet lakik-e benned? Amilyen a fa, olyan a gyümölcse. 2) Cselekszed-e amit az Úr mond? Aki csak hallgatója az igének, de nem megtartója, az becsapja önmagát. Homokra épít, és arra ébred, hogy ráomlik a ház. Kész vagy-e arra, hogy a mai napon ne csak ajkaddal tiszteld az Urat?

Sallai Jakab

DÉLUTÁN | 

Figyelmeztetés az Úrtól

Igehely: Jer 29:4-15 Kulcsigék: Jer 29:8-9 „Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira! Mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben; nem küldtem őket – így szól az Úr.”

Különleges időkben Isten különleges módon figyelmeztet. Jeremiás idejében a babiloni fogság elején, szokatlan helyzet állt elő. Mi a teendő idegen földön, alkalmazkodás vagy ellenállás? Rövid vagy hosszú távon rendezkedjenek be? A vélemény megoszlott. Az önjelölt próféták kihasználva a bizonytalanság idejét, azt hirdették, amit a nép hallani akart: hamar lejár a fogság és mehetünk haza. Ugyanez történt Jeruzsálemben is. Hananjá nagy hangon harsogta, hogy két esztendő múlva visszatér a nép és visszakerülnek a templom kincsei. Jeremiás is otthon maradt és szembeszállt ezzel a hamis prófétával, a fogságban lévő népnek pedig levelet írt, hogy telepedjenek le, építsenek, dolgozzanak és ne hallgassanak sem a kesergő, sem a gyors javulást ígérő prófétákra. Ma se hallgassunk sem a vészmadarakra, sem azokra, akik arra bíztatnak, hogy zárkózzunk el a világtól. Imádkozzunk és dolgozzunk településünk jólétért, legyünk mintapolgárok, dolgozzunk szorgalmasan, keresve és követve a békességet.

Sallai Jakab

2020.12.10.