RMBGySz*

2020. december 11., péntek

DÉLELŐTT | 

„Uram, Uram!” – Bebocsátás kérése

Igehely: Mt 25:1-13; Kulcsige: Mt 25:11 „Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk!”

Fájdalmas érzés lemaradni valami jóról, főleg ha az ember várja. Keserves dolog a kirekesztettség állapota, akárcsak a bezártságé. A tíz szűz példázata két táborra osztja a vőlegényt váró leányokat. Egyesek bemehettek a menyegzőre, mások pedig kívül rekedtek. Az okos szüzek a megfelelő emberek voltak a megfelelő időben és megfelelő helyen. Volt eszük és volt olajuk. A többieknek nem volt olajuk… Máshol jártak, amikor a vőlegényt kellett volna fogadniuk. De hát nem tudták, hogy érkezik. Ez sem volt mentség. Kései kopogásuk hiábavaló, kérezkedő könyörgésük haszontalan, a válasz pedig szívszorítóan kegyetlen volt: Távozzatok, nem ismerlek.

Most van a zörgetés ideje. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Most van a bebocsátás ideje, amíg nyitva áll az ajtó. Most még Ő zörget és várja, hogy megnyisd az ajtót. Aki befogadta Jézust, azt az Atya is befogadja. Nem az a kérdés, hogy ismered-e Istent, hanem, hogy Ő ismer-e téged. Felismeri-e benned fiát? Elismeri-e munkádat?

Sallai Jakab

DÉLUTÁN | 

Ellentétes vélemények a Messiásról

Igehely: Jn 7:40-53 Kulcsigék: Jn 7:40-41 „A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: „Valóban ez a próféta.” Mások így szóltak: „A Krisztus ez.” Többen pedig ezt mondták rá: „Csak nem Galileából jön el a Krisztus?”

Az életben a legfontosabb kérdés, hogy kicsoda Jézus. Ennek felismerése élet-halál kérdése. Aki ebben téved, az teljesen eltéved. Jézus körül általában megoszlott a vélemény. Puszta jelenléte vagy nevének említése feszültséget keltett. Földre születése egyesekben csodálatot és imádatot keltett, másokban gyilkos haragot. Ez azóta is így van. Ez azért van, mert Isten Jézus által hadat üzent a sötétség erőinek, és ez a háború mindaddig tartani fog, amíg csak gonoszság lesz a földön. Igazság és hamisság mindig szemben fognak állni egymással. Nem csoda hát, hogy ma is ellentétes vélemények vannak Jézusról, Isten Fiáról.

Tudjuk, hogy a zsidó vezetők irigységből, hatalmuk féltéséből fakadóan ellenkeztek az Igazsággal, Jézussal. Saját érdekük fontosabb volt, mint Isten terve. Az emberek ma is saját érdekeiket védve ellenkeznek a Biblia igazságaival. Félnek a világosságtól, mert az leleplezi sötét cselekedeteiket. Világnézetükbe nem illik bele a Messiás, ezért vitatkoznak. Számodra kicsoda Jézus?

Sallai Jakab

2020.12.11.