RMBGySz*

2020. december 2., szerda

DÉLELŐTT | 

„Sámuel, Sámuel!” – Szolgálat

Igehely: 1Sám 3:7-20; Kulcsige: 1Sám 3:10 „Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád.”

Manapság rengeteg az olyan tréning vagy tanfolyam, aminek a címe: Hogyan lehetsz sikeres vezető? Milyen a jó főnök? Ezek nagy teret hódítanak keresztyén körökben is. Pedig Jézus Krisztus arra tanított, hogy „aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok” (Mt 20:26-27).

Sámuel kész volt a szolgálatra. Négyszer szólítja őt az Úr, s mivel hozzá volt szokva, hogy engedelmeskedjen, minden alkalommal azonnal felkelt. Hányszor kell Istennek szólítania, hogy otthagyjam kényelmes ágyamat, szokásaimat, komfortzónámat?

Miután Isten részletesen ismerteti a feladatot (11-14.v.), Sámuel ráébred a szolgálat nehézségére. Tapasztaljuk mi is, hogy néha nem hálás feladat elmondani Isten üzenetét, szívesebben hallgatnánk, vagy megszépítenénk, mert nem kellemes átadni azt. Ilyenkor az Úr megerősít. Vállaljuk hát bátran, mert az Ő üzenete, mi csak követek vagyunk (2Kor 5:20)! Kész vagy-e bátran hirdetni az örömhírt, a teljes igazságot? Ne félj a reakciótól, te alázatosan add át az üzenetet, a többi az Úrnál van.

Bányai Attila

DÉLUTÁN | 

Állhatatos könyörgés

Igehely: Ef 6:18-20 „Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért; és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.”

Egész héten az állhatatosság és a hűség témája tűnik ki az esti igékből. A körülöttünk levő világ azonban folyton azt üzeni: Ha nem megy, hagyd ott, dobd el, vegyél másikat, ne törődj vele, válj meg tőle! Nem divatos sem a kitartás, sem az állhatatosság, sem a hűség: Minek a hűség, a ragaszkodás, a kitartás?!

Jézus Krisztus viszont nagyon hangsúlyozta az állhatatosság fontosságát. Egyik példázatában arra bátorít, hogy a bajba jutott özvegyasszonyhoz hasonlóan legyünk kitartóak a zörgetésben, mert a mennyei Atya meghallgatja az állhatatos könyörgéseket.

Aki állhatatosan imádkozik a szentekért, az komolyan veszi Azt, akihez könyörög. Az komolyan szereti azokat a testvéreket, akikért könyörög. Az komolyan veszi az imádságot, mint lehetőséget, amit Isten az övéi számára adott. Pál apostol több alkalommal kéri: „imádkozzatok értem is”. A legkülönbeknek is szükségük van a támogatásodra: élj a lehetőséggel, imádkozz kitartóan a szolgálattevőkért. Az ima ezerszer hatásosabb a kritikánál és a bírálatnál. Légy állhatatos közbenjáró a testvéreidért!

Bányai Attila

2020.12.02.