RMBGySz*

2020. július 16., csütörtök

DÉLELŐTT | 

Legyen élő a hited!

Igehely: Jak 2:14-17; Kulcsige: Jak 2:17 „Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.”

Milyen a hited? Van ördögi hit: elismeri Isten létezését, de lázadozik, nem teszi, amit mond. Van olyan is, akit Jézus úgy azonosít be, hogy „kicsinyhitű”. Ez valójában kételkedő hit, amikor nem tudunk megbízni. Nagyon sok úgymond hívő ember valójában hitetlen, csak hívőnek látszik, képmutató. Addig hisz, amíg nem ütközik önző érdekeibe. Van halott hit, amelyet nem követnek a cselekedetek. Hisszük, hogy Isten létezik, tenni is akarjuk, amit mond, de aztán jönnek a kifogások.

Na, de van élő hit is, amit a cselekedetek igazolnak. Van szeretet bennünk? Mert a szeretet Istentől van. Ez nem csupán beszéd, hanem meglátogatni, odamenni, esetleg adni valamit. Van személyválogatás bennünk? Az önzés az ördög csapdája. A hit próbája a kísértésben való állhatatosság. Nem a tehetségünktől függ, hogy cselekedeteink tökéletesek-e Isten szemében, hanem az engedelmességtől. Jézus, amikor visszajön, a hitet keresi az emberek életében. Van hited? Ahhoz, hogy elnyerjük az élet koronáját, ezt a hitet igazolnia kell az együttműködő cselekedeteinknek. Legyen élő a hited!

Papp Levente

DÉLUTÁN | 

Élni Krisztusnak

Igehely: 2Kor 5:11-15 Kulcsigék: 2Kor 5:14-15 „Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.”

Isten előtt semmi sincs elrejtve. A hívő ember nem is akar elrejteni előle semmit. Nem fél attól sem, ha belelátnak a szívébe mások is. Meg is kell, hogy lássák a még nem hívő sorstársak, hogy minket mi motivál. Hogy Krisztus szeretete változást hozott életünkbe, áldozata kibékített az Atyával, megtisztította a lelkiismeretünket. Nemcsak azt kell észrevenniük rajtunk, hogy valamit nem teszünk, vagy másképp teszünk, mint a világ, hanem azt, ami erre késztet: hogy számunkra Krisztus az élet, a legfontosabb ezen a földön. Azért nem fogyasztok alkoholt, mert szeretem Jézust, azért nem hazudok, lopok stb., mert szeretem Jézust. És azért élek, mert szeretem Őt. Hogy ráeszméljünk, mennyire fontos Ő nekünk, és értékeljük, hogy megváltoztatta életünket, amit nélküle önző módon, és a magunk számára is károsan éltünk volna, a Szentlélek világosságára, belső munkájára volt szükségünk. A szívünkre beszélt, amikor az még kőkemény volt. Krisztusnak élni azt is jelenti, hogy szolgálni neki. Most, hogy Ő, mint közbenjáró a mennyben van, a testét hagyta itt egész elérhető közelségben. „Szeretsz-e engem? …Legeltesd a bárányaimat!”

Papp Levente

2020.07.16.