RMBGySz*

2020. március 27., péntek

DÉLELŐTT | 

Jézus válasza elszomorította

Igehely: Mt 19:16-26; Kulcsige: Mt 19:23 „Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába.”

Emberileg nézve egy kifogástalan fiatallal volt Jézusnak találkozása, hisz sikeres volt, elismert, erkölcsös, istenfélő, vallásos – csakhogy mindez nem elég ahhoz, hogy bejusson a mennyek országába. Valami mégis nyugtalanította, ezért ment Jézushoz érdeklődni az örök élet felől. A beszélgetés jól kezdődött, de szomorúan végződött, mert Jézus olyat kért, amit nem volt hajlandó megtenni: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem.” (Mt 19:21) Lehetetlen valamit megtenni, amikor nem merjük hinni, hogy Jézus gondot fog viselni. Ha mindent elengedsz, akkor mehetsz, hogy Jézust kövesd. Ha bizodalmad nem Jézusban nyugszik meg, újból és újból szomorú leszel. Figyeld csak, még a gazdagságát sem veszítette volna el, mert Jézus azt mondta, hogy kincsed lesz a mennyben.

„Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.” (Mt 19:22) Tudod, hogy mit találok érdekesnek? Azt, hogy Jézus nem ment a gazdag fiatal után, nem próbálta meggyőzni, hanem inkább figyelmeztette a tanítványait. Mihez/kihez ragaszkodsz jobban, gazdagságodhoz vagy Jézushoz? Mert a ragaszkodásod szabja meg a bizodalmadat.

Deák Zsolt

DÉLUTÁN | 

A generációk közös öröme

Igehely: Jer 31:10-14; Kulcsige: Jer 31:13 „Akkor örömtáncot jár a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után.”

Milyen szép az, amikor a generációk együtt örülnek. Az egészséges, kiegyesúlyozott, tartós örvendezés egyik fő feltétele az, hogy a generációk együtt örvendezzenek. Manapság ezt sokan elképzelhetetlennek tartják, csakhogy Istennel minden lehetséges: „Akkor táncolva örül majd a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt.” (Jer 31:13) Ahol és amikor Isten munkálkodik, ott a generációk egymáshoz közelednek és egymásra találnak. Isten le tudja rombolni a generációk közötti gátakat, helyre tudja hozni a szíveket és az indulatokat, a különbségeket pedig örömforrássá tudja tenni. Örvendezés ott van, ahol szabadság van, szabadság pedig ott van, ahol volt bűntől való szabadulás, mindez pedig Isten kegyelméből van.

Isten úgy tervezte az életet, annak folyamatát és ciklusait, hogy a generációk folytonos kapcsolatban és kölcsönhatásban legyenek egymással. A Sátán mindent bevet ennek összezavarására, megakadályozására, de a mi Urunk nem hagyott magunkra. Fiában, Jézus Krisztusban szeretne összegyűjteni bennünket, a Lelke által pedig formálni az egységet és a túláradó örömet. Imádkozzunk azért, hogy ne szalasszuk el ezt a nagy lehetőséget!

Deák Zsolt

2020.03.27.