RMBGySz*

2020. szeptember 16., szerda

DÉLELŐTT | 

Uram, tanácsodra van szükségem!

Igehely: Jer 32:16-25; Kulcsige: Jer 32:19 „Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a tetteid. Szemedet rajta tartod az emberek minden útján, mindenkivel úgy bánsz, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli.”

Az ember felfogóképessége soha ne legyen gát az engedelmességben! Viszont ez nem jelenti azt, hogy nem kérhet tanácsot Istentől. Jeremiás sem látta tisztán a földvásárlás célját, de kész volt engedni a menny és föld Urának. Engedelmessége után Istenhez fordult, és elébe tárta azt, ami számára értelmetlen volt: „…e város odaadatik a káldeusok kezébe, … és mégis azt mondottad, Uram Isten, nekem: végy magadnak mezőt pénzen, és legyenek tanúid felőle, holott a város a káldeusok kezébe adatik” (24-25v. Károli).

Ha készek vagyunk engedni Isten parancsának, Isten is kész meghallgatni kérdéseinket. Milyen sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem értik, miért kell az embernek megtérnie vagy bemerítkeznie. Vagy miért kell imádkoznia vagy szolgálatot végeznie, ha Isten mindenható, és azt hív el, akit csak akar. Ha a Mindenható tanácsára van szükségem, akkor fogadjam azt, mint parancsot. A kérdésekre kapott válaszok által Isten megismerteti magát az élet különböző helyzeteiben.

Várhatjuk-e Isten tanácsát olyan esetekben, amikor nem vagyunk készek engedni parancsának? Nem lenne talán jobb előbb a parancsát teljesíteni?

Sebestyén László

DÉLUTÁN | 

Isten akarata szerinti üdvösség

Igehely: 1Tim 2:1-7 Kulcsigék: 1Tim 2:3-4 „Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, 4aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.”

Minden hiba egyben tévedés is, de nem minden tévedés bír egyforma súllyal. Ha a nyúlketrec építésében elrontok valamit, az nem egyenlő azzal, ha egy 300 személyes repülőgépben 10 csavart elfelejtek megszorítani. Ha valakinek az üdvössége nem Isten akarata szerinti, sajnos, az nagyot fog zuhanni, és örök életébe fog kerülni. Az üdvösség vagy Isten szerinti, vagy nem is üdvösség, mert más nincs is. Isten haragja alól felszabadulni más úton, mint Jézus Krisztuson keresztül, nem lehetséges. Ha nem ezt az utat járja valaki, akkor nem ismeri még az igazi szabadságot, és öröme sincs, hisz még mindig harag van közte és Isten között.

Istennek egy akarata van az ember üdvössége felől, ez pedig az, hogy higgyen abban, akit Ő küldött, Jézus Krisztusban, aki váltságul adta önmagát, és most közbenjáró az Atyánál. Egy Megváltó és egy Közbenjáró van. Ne keress mást, mert Isten nem adott! Így békülhetsz ki vele. Ez Isten kedves akarata, amely az Ő jelleméből fakad.

Ha üdvösségre vágysz, vizsgáld meg, hogy az feltétlenül Isten, és ne ember szerinti legyen, mivel egy ilyen tévedésnek végzetes következménye van.

Sebestyén László

2020.09.16.