RMBGySz*

2021. február 24., szerda

DÉLELŐTT | 

A gonosz bezárta, de Jézus szavára megnyílt

Igehely: Mk 7:31-37; Kulcsige: Mk 7:34 „Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz: Nyílj meg!”

Amikor valamelyik testrészünk vagy szervünk nem tudja betölteni a szerepét, amiért teremtve lett (ez esetben a fül és a nyelv), az lehet a gonosz munkája, úgy testi, mint lelki szinten, mert az a célja, hogy alkalmatlanná tegyen minket.

Viszont az is a gonosz munkája, amikor rosszul használjuk a működő hallásunkat vagy beszédünket, mert így kárt okozunk magunknak és másoknak is. De itt van Jézus, akinek hatalma van bárkit helyreállítani!

Hogyan is történik ez a helyreállítás? Jézus félrevon, kiválaszt magának a sokaságból, megérint hatalmával, közbenjár könyörgéssel az Atyánál, megszólít, parancsol igéjén keresztül, és a zárak megnyílnak, a láncok lehullnak, a kötelékek megoldódnak. Vége a süketségnek és némaságnak, mert akinek van füle, az meghallja, amit mond a Lélek, és így van mondanivalója imában, dicsőítésben és hirdetésben, hogy mindenki tudja meg Isten hatalmas tetteit!

Veled is így történt a helyreállítás, kedves olvasóm? Hallod a Lélek hangját? Ki, vagy mi a fő beszédtémád? Ne feledd, Jézus kezében vannak a kulcsok!

Dézsi István

DÉLUTÁN | 

Üzenet öntelt hívőknek

Igehely: 1Kor 4:1–8, 16–19; Kulcsige: 1Kor 4:7 „Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?”

„Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság” – üzeni a bölcs Salamon (Péld 16:18). Kétféleképpen lehet naggyá lenni és „uralkodni” a gyülekezetben: a.) követni Krisztus példáját, vagyis „aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok” (Mt 20:26). Ez a nehezebb, de a valódi és hasznos. b.) öntelt, felfuvalkodott lelkülettel ítélkezni mindenkin, aki nem engedelmeskedik neki, és kritizálni mindent, ami nem tőle származik. Ez ugyan könnyebb, de határozottan gonosz és káros.

Pál apostol és társai (Apollós és Timóteus) az előbb említett módon, hűségesen és alázatosan szolgáltak azokkal az ajándékokkal, amit sáfárként, kegyelemből Istentől kaptak, koncentrálva Isten igazságos ítéletére, nem törődve az ítélkezőkkel. Szóban és magaviseletben üzentek az öntelt hívőknek „Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak” (11:1). Krisztus is üzen az öntelt hívőknek, de nem csak: „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem” (Lk 9:23).

Dézsi István

2021.02.24.