RMBGySz*

2021. január 14., csütörtök

DÉLELŐTT | 

Ismeri a szívek szándékait

Igehely: Mk 2:1-12; Kulcsige: Mk 2:8 „Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben?”

Milyen különleges helyzetben volt Kapernaum lakossága! Ott lakott köztük a jó Mester, láthatták csodatételeit, hallhatták igehirdetéseit. Sajnos, mindezt nem értékelték, végül szigorú ítéletben lett részük.

Lássuk, milyen szándékokat ismerhetett meg az Úr igénk szerint Kapernaumban? A sokaság összegyűlt, az Úr hirdette nekik az igét. A béna ember négy barátja szívében az Úr észrevette a hitet. Ez élő hit volt, mert ezek az emberek nem maradtak tétlenek. Jézus ismerte a béna ember szükségét, de átlátta a farizeusok képmutatását is. Megismertette mindnyájukkal, hogy Ő nemcsak Emberfia, de Isten Fia is, akinek van hatalma bűnöket megbocsátani. Ez végképp nem fért a farizeusok és írástudók fejébe. Ő azonban szemük előtt igazolta hatalmát és erejét. Azt nem láthatták a béna gyógyulásakor, hogy miként történt bűne megbocsátása, ezt csak a meggyógyult érezhette, de azt látták, hogy a Mester parancsára azonnal felvette az ágyát, és járt. Ha igaz a testi gyógyulás, amely látható, a lelki gyógyulás is igaz, még ha ez nem is látható. Így lett a gyógyulása teljes.

Milyen szándék van most a szívünkben?

Gergely Pál

DÉLUTÁN | 

Nem feledlek el, mondja Megváltód

Igehely: Ézs 44:21–28; Kulcsige: Ézs 44:21 „Gondold meg, Jákób mindezeket, mert te, Izráel az én szolgám vagy! Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izráel, nem feledkezem meg rólad!”

Isten emlékezteti népét, hogy Ő teremtette Izráelt. Ő választotta ki minden nép közül, és ígéri, hogy nem feledkezik meg róla. Boldog, aki az Úrban bízik, mert nem csalódhat. Sajnos, Izráel sokszor megfeledkezett a történelem folyamán Teremtőjéről és Szabadítójáról, és bálványimádóvá vált. Az Úr most megtérésre szólítja a próféta által népét, hogy eltörölhesse vétkét, mint a felleget. Csak az Úr lehet igazi Megváltója Izráelnek. Szabadítása feletti ujjongásra szólítja az eget és a földet. A történelem irányítása is az Ő kezében van. Ő képes beszédét valóra váltani, és Jeruzsálemet helyreállítani. Amit Ő mond, az mind megvalósul. Még az ellenséget is felhasználhatja eszközül, ha ez az akarata. Círust pásztorának mondja, akit büntetőként is, de szabadítóként is használ; aki eszköz lett abban, hogy Jeruzsálem és a templom fölépüljön. Az Úr ígérete szerint és segítsége által ez a maga idejében megvalósult.

Úgy a választott nép számára, mint a lelki Izráel számára is az Úrnak még vannak beteljesülésre váró ígéretei. Bízzunk Benne rendíthetetlenül, mert Ő mindezeket megfelelő időben teljesíti.

Gergely Pál

2021.01.14.