RMBGySz*

2021. október 29., péntek

DÉLELŐTT | 

Közbenjáró imádság és böjt

Igehely: 5Móz 9:4-29; Kulcsige: 5Móz 9:18–19 „Azután odaborultam az Úr elé, és ugyanúgy, mint először, negyven nap és negyven éjjel nem ettem kenyeret, és nem ittam vizet azok miatt a vétkeitek miatt, amelyeket elkövettetek, amikor azt tettétek, amit rossznak lát az Úr, hogy bosszantsátok őt. Mert megrémültem attól az izzó haragtól, amelyre fölgerjedt ellenetek az Úr, és ki akart pusztítani benneteket. De ezúttal is meghallgatott engem az Úr.”

Az ima és böjt mozgatórugója a szeretet. Ha valaki fontos nekünk és szeretjük, arra odafigyelünk, számít nekünk annak helyzete, állapota, jövője. Lehetőségeinkhez képest segítjük és támogatjuk őt. Ez a szeretet nem a maga hasznát keresi, nem önző, hanem áldozatokat hoz, és kész lemondani dolgokról a másik javára. Isten is szeretetből mondott le egyszülött fiáról - úgy szerette a bűnös emberiséget -, hogy megváltsa, megszabadítsa a pusztulástól. Nekünk vannak korlátaink, és sokszor már nem tehetünk mást szeretteinkért, minthogy imádkozunk és böjtölünk értük, mert tudjuk, hogy az Úr mindenható, és nála van megoldás. A Jóisten látja a böjtölő és imádkozó szeretetét, áldozatát, és meghallgatja őt. Izráelre és Áronra úgy megharagudott az Úr, hogy el akarta őket pusztítani, de Mózes 40 napos imája és böjtje megmentette őket. Bátorodj fel és fejezd ki szeretetedet megtapasztalva annak jutalmát!

Szabó Róbert

DÉLUTÁN | 

Szabadulás és visszautasítás

Igehely: Lk 8:26–37; Kulcsige: Lk 8:36-37a „Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy menjen el tőlük, mert nagy félelem lett úrrá rajtuk.”

Az Úr Jézus azért jött le a földre, hogy az ördög munkáját lerontsa. Szörnyű állapotba süllyedhet az az ember, akit hatalmába kerít a Sátán. Ez a gadarai megszállott sírboltokban lakott, zavarodott elméjű lett, és meztelenül kóborgott azon a vidéken. De egy nap találkozott Jézus Krisztussal. Míg embertársai féltek tőle és terhükre volt, addig Jézus nem kerüli ki, hanem foglalkozik vele, hiszen neki hatalma van a pokol felett is. Ma is sok emberi roncs van a társadalom perifériájára sodródva, akikre már nem úgy tekintenek, mint értékes teremtményekre. Miután Jézus megtisztítja, visszanyeri értelmét, felöltözik és hallgatja a Mester szavait. Majd pedig hazaindul isteni küldetéssel a szívében. A helyi lakosok reakciója megdöbbentő: anyagi veszteségüket többre tartják, mint a csodát vagy embertársuk helyreállását, ezért elküldik onnan Jézust. Az Úr ma is kész megszabadítani bármilyen megkötözöttségből, aki pedig elutasítja Őt, bűnében marad, Isten kegyelme nélkül.

Szabó Róbert

2021.10.29.