2022. november 19., szombat

DÉLELŐTT | 
Jézus megváltotta a távoli népeket is

Igehely: Ef 2:11-22; Kulcsige: Ef 2:13 „Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által.”

Jézus a közelében élő tanítványait szétszórta a szélrózsa minden irányába. Miért tette ezt? Miért nem épített Jeruzsálemben egy „bábeli” nagy gyülekezetet? Ő, aki az Atya közelében volt, eljött a távolvalókhoz, és hasonló küldetésben részesíti szeretteit: Menjetek a távolvalókhoz! A zsidó keresztyéneknek el kellett menniük, és be kellett fogadniuk a pogány megtérőket. A pogány megtérők meg a többi pogány megtérőket. Így jutott el hozzánk, magyarokhoz is, az örömhír. Valaki otthagyta szeretteit, és felvállalta ügyünket, becsatolva bennünket a Krisztus testébe.

A gyülekezet hamar megszokja a saját kialakított, bensőséges, biztonságos, békés kis életét, és megfeledkezik küldetéséről. Jó dolog közelinek lenni, igaz? Ne feledd el, milyen volt távolinak lenni! Nézz kifelé, lásd meg a távoliakat, essen meg a szíved rajtuk!

Békéltetést végző Urunk a Szentlélek által még mindig szabaddá teszi az utat Atyánk országába. Engedj a Lélek hangjának, aki általad akar beépíteni újabb és újabb távoli, bűnös embert az Ő hajlékába. Hallod ma reggel a hangját? Kit szeretne általad közel vonni?

Györfi Elek Tóbiás

DÉLUTÁN | 

Kérlek, hirdesd az Igét!

Igehely: 2Tim 4:1-5; Kulcsige: 2Tim 4:2 „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.”

Emlékszem a rendszerváltás előtti időkre, amikor a boltok nem voltak tele korlátlanul mindenféle termékkel. Hamar elfogyott az élelem. Amikor megérkezett egy-egy szállítmány élelmiszer, akkor az emberek hamar szaladtak, és értesítették szomszédaikat, barátaikat, hogy siessenek vásárolni. De voltak önző szomszédok, akik megtartották maguknak a hírt.

Az evangélista szolgálata hasonló. Rendelkezik az örömhírrel, amely a környezetében élők számára létfontosságú információt tartalmaz. Két dolgot tehetsz a bűnből és halálfélelemből való szabadulás hírének a birtokában: elhallgatod érdektelenségből, félelemből vagy pedig sietve megosztod minél többekkel.

Ha ez a lelki ajándékod, akkor élj vele, gerjeszd fel magadban naponta, mert emberek üdvösségéről van szó. A Lélek a segítségedre lesz!

Ha úgy érzed, nem adatott ez a szolgálat neked, akkor gondolj csak arra, hogy jól esne-e, ha a szomszédod létfontosságú információt hallgatna el előled arra hivatkozva, hogy nem az ő hivatása azt veled megosztani? „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” (Mt 7:12)

Györfi Elek Tóbiás

 Napi áhítat

Igehely: Mt 10:28–33; Kulcsige: Mt 10:30 „Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva.”

Nagyjából tízéves lehettem, amikor a szüleimmel egy számomra akkor nagyon nagynak tűnő bevásárlóközpontba mentünk el. Ahogy haladtunk a sorok között, édesapám megkért, hogy maradjak a kosár mellett addig, amíg elmennek kiválasztani valamit. Ott álltam és nézelődtem. Hosszú másodpercek után szem elől vesztettem a szüleimet. Nem tudtam, hol vannak. A szívem elkezdett hevesen verni, a fejemet kapkodtam egyik irányból a másikba. Amikor már a teljes kétségbeesés szélén álltam, megláttam édesapám integető kezét.