2022. november 22., kedd

DÉLELŐTT | 
Egy négylányos szolgáló család

Igehely: ApCsel 21:7-16; Kulcsige: ApCsel 21:8b-9 „Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a hét diakónus egyike volt, és nála maradtunk. Neki volt négy hajadon leánya, akik prófétáltak.”

Talán a Fülöp házában mutatta meg Isten a Szentlélek által Pálnak azt, amit leírt a Timóteushoz írt levélben, hogy milyen legyen a gyülekezeti szolgálattevő családja (1Tim 3)? Az édesapa egyike az első hét diakónusnak. Samáriában, a gázai úton hirdeti Krisztust az etióp főembernek. Az édesanyáról nem olvasunk semmit, de látva Fülöp missziómunkáját, egy hívő feleség és egy igazi édesanya képe rajzolódik ki előttünk. Szolgálata férje felé, valamint vendégfogadó otthonuk példa lehetett a felnövekvő négy lány előtt. Ők is Krisztus követését választották, tisztaságban és szentségben éltek. Ez a család együtt szolgálta Krisztust, mint ahogyan Józsué is mondta: „én és az én házam az Úrnak szolgálunk”. Ezek a lányok szolgáltak. Nemcsak azt tették, ami reflektorfénybe állította őket (a prófétálásuk), hanem készek voltak a Krisztus követeinek vendégfogadására is, a lakás rendbetételére, a szállás elkészítésére, az étel felszolgálására. Aki hű a kevesen, sokat bíznak majd rá, mondta Jézus. A te életed szolgáló élet? A te családod szolgáló család? Miben kellene változnod és változtatnod?

Dimény Miklós

DÉLUTÁN | 

Vélemények az Emberfiáról

Igehely: Mk 8:27-30; Kulcsige: Mk 8:29 „Jézus tovább kérdezte őket: Ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki: Te vagy a Krisztus.”

Jézus és tanítványai Cézárea Filippi falvaiba menve beszélgetnek. Milyen jól ki lehet használni az utazást jó beszélgetésekre! Jézus felteszi a kérdést: kinek mondják őt az emberek. Akkor is sok vélemény volt róla, akárcsak napjainkban. A farizeusok, papok rosszindulattal úgy vélekedtek, hogy „ördög van benne”. Az Úr Jézust követő emberek azt mondták, hogy egy a próféták közül, több mint átlagember, de nem ismerték fel, ki Ő valójában. Ezzel ellentétben áll a péteri kijelentés: „Te vagy a Krisztus”, ami több, mint vélemény. Ez vallástétel, ez hitbeli meggyőződés, ami nem emberi, nem Péterben megszületett vélemény, hanem az Atya Isten kijelentése. Ma is szól a kérdés: ki neked Jézus? Egy jó ember, egy csodatevő, egy jó tanító, egy a sok vallásalapító közül? Jézus nem egy a sok közül! Sokan beszélnek ma is gondviselésről, istenségekről, még Istenről is, de Jézus Krisztusról, mint egyedüli Úrról, nem akarnak tudni. A 2Kor 12:3 szerint: „senki sem mondhatja Úrnak Jézust, csak a Szent Lélek által”. Él –e már benned ez a meggyőződés? Megváltód és Urad lett-e Jézus Krisztus?

Dimény Miklós

 Napi áhítat

Igehely: Mt 10:28–33; Kulcsige: Mt 10:30 „Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva.”

Nagyjából tízéves lehettem, amikor a szüleimmel egy számomra akkor nagyon nagynak tűnő bevásárlóközpontba mentünk el. Ahogy haladtunk a sorok között, édesapám megkért, hogy maradjak a kosár mellett addig, amíg elmennek kiválasztani valamit. Ott álltam és nézelődtem. Hosszú másodpercek után szem elől vesztettem a szüleimet. Nem tudtam, hol vannak. A szívem elkezdett hevesen verni, a fejemet kapkodtam egyik irányból a másikba. Amikor már a teljes kétségbeesés szélén álltam, megláttam édesapám integető kezét.