2023. december 7., csütörtök

DÉLELŐTT | 
Igazi szükségleteinkről Isten gondoskodik

Igehely: Mt 6:31-34; Kulcsige: Mt 6:33 „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.”

Ismerjük az Igét: „Semmi felől ne aggódjatok”, mert az aggodalmaskodásunkkal megszomorítjuk Mennyei Atyánkat. Mi az övéi vagyunk, és Ő gondoskodik rólunk, ahogy a verébről is, vagy a mező füvéről. Isten személyválogatás nélkül gondoskodik minden teremtményéről, de ezzel nem élhetünk vissza, ugyanis első helyre kell tennünk az életünkben azt, hogy keressük és elfogadjuk Isten uralmát. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ölbe tett kézzel ülök és várom, hogy Isten csodát tegyen, hanem azt, hogy belesimulva az Ő akaratába, találjam meg a számomra megfelelő megoldást. Legyen a mi gondunk Isten országa, az evangélium hirdetése és a többi mind ráadásul megadatik nekünk. Aki a Király tanácsai szerint jár, már itt e földön boldog, másoknak áldás és egykor elnyeri méltó jutalmát. E szerint foglalatoskodjunk ezekben az adventi napokban! Törődjünk az odafelvalókkal, tudva azt, hogy aki a szív fehér ruhájáról gondoskodott, vagyis az üdv ruhájáról, az gondot visel a test betakarására is. Bízz benne!

Bakos Imre

DÉLUTÁN | 

Isten tisztelete tiszta kézzel

Igehely: 1Krón 22:6-13; Kulcsige: 1Krón 22:8-9 „De az Úr igéje így szólt hozzám: Sok vért ontottál, nagy háborúkat viseltél. Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert sok vért ontottál ki színem előtt a földre. De fiad fog születni, ő a nyugalom embere lesz, mert mindenfelől nyugalmat adok neki ellenségeitől. Salamon lesz a neve, mert békességet és nyugalmat adok Izráelnek az ő idejében.”

Az emberek minden időben szerették volna tudni az eljövendő dolgokat. Ezért olyan emberekhez fordultak, akik megjósolták a jövőt. Ez a jóslat azonban nem mindig tetszett a népnek, az elöljáróknak vagy a királyoknak. A mai igeszakasz is ezt tükrözi. Isten prófétája nem csak a kedvező üzenetet adja át, hanem azt is, amikor ítélet várható, vereség vagy csapás. Nem emberi megbízatás szerint kapott Igét hirdet, hanem az Úrtól kapott látomás megértése lett számára Igévé. Az Úr akaratának megismerését hirdeti úgy, mint az Úr Igéjét. Ez a fajta tiszta kézzel való istentisztelet nem mindenkinek tetszik. Mi sem fogadjuk jó szívvel sokszor a feddést, a dorgálást, inkább szeretjük a dicséretet és az elismerő szavakat hallani. Bármennyire is nem szeretjük az igazságot hallani, mi fogadjuk el az Istentől jövő igazi „próféták” által közölt üzenetet. Adja az Úr számunkra ezen a napon is, hogy hinni tudjunk az Ő szavának. Te hogyan teszel? Hiszel? Kételkedsz? Bízd az Úrra a te utadat!

Bakos Imre

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
6 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 11:7–15; Kulcsige: Mt 11:11 „Bizony mondom nektek: az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála.”

Nagy Dáriusz Kr.e. 500-ban megépítette a híres Királyi utat, amely korának egyik legmodernebb útja volt. Az utat a római idők után is használták. Kiváló minőségének köszönhetően a postai futárok hét nap alatt 2699 kilométert tudtak rajta megtenni.