2023. június 1., csütörtök

DÉLELŐTT | 
A halandónak halhatatlanságba kell öltözni

Igehely: 1Kor 15:50-58; Kulcsige: 1Kor 15:53 „Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba.”

A korinthusi gyülekezet különféle téveszmék igézete alatt állt. Egyike ezeknek az volt, hogy Isten országa már a földön is megvalósítható, ha tudjuk az örök élet titkát. Szakaszunkban, a feltámadás gondolatát felhasználva, Pál apostol rámutat, hogy nem a föld, hanem a menny lesz a tökéletesség helye. A titok nem az, hogy hogyan valósíthatjuk meg az örök életet a földön, hanem hogy a földön nincs tökéletesség. Minden, ami földi, meg van fertőzve a bűntől. A földi test (még a hívő emberé is) magában hordozza a romlandóságot, erőtlenséget, érzékiséget, gyalázatot (15:42–48). Ezért van az, hogy a keresztyén ember élete során folyamatosan küzd a kísértéssel, legyen az szenvedélybetegség, anyagiasság, irigység vagy pletykálkodás. Földi életünk nem tökéletes, mert ebben a testben nem is lehet tökéletes. Ezért Pál két következtetést von le: (1.) Az örökkévalóság azért lesz tökéletes, mert semmi földi nem megy oda be; és (2.) az egyetlen dolog, ami mégis bejut a mennybe, az Úrért való fáradozásunk jutalma (58.v.).
Imádkozzunk azért, hogy semmilyen földi dolog ne kössön a halandósághoz, és hogy ne fáradjunk bele az Úr munkájába!

Dr. Biró Zoltán

DÉLUTÁN | 

A törvény leleplezi a bűnt

Igehely: Róm 7:7-13; Kulcsige: Róm 7:7 »Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla! Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná: „Ne kívánd!”«

A mai igeszakasz megértéséhez elengedhetetlen megérteni a 6. rész fő üzenetét: „A bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek” (14.v.). A kegyelem alatt élni azt jelenti, hogy Isten jóságát és szeretetét semmilyen módon nem tudjuk kiérdemelni, és ez alázatra, hálára és szolgálatra ösztönöz.
Pál a 7. részben azt írja le, hogy milyen katasztrofális következménye lenne, ha a kegyelem mellett a törvénynek is meg akarnánk felelni. Mi is beleeshetünk ebbe a csapdába. Például néhány éve úgy döntöttem, hogy feladom a tévénézést, és még ma is emlékszem arra, hogy milyen büszke voltam, amikor ismerőseim megnéztek valamit, és én nem tettem. Egyfajta lelki gőgöt éreztem, és ez azért volt, mert amikor a törvény alatt élünk, akkor könnyen ítéletet mondunk mások felett, és leírjuk őket.
A kegyelem alatt élni szabadságot ad arra, hogy szeressük embertársunkat feltétel nélkül, ahogy Krisztus szeretett minket, de ha visszamegyünk a törvény uralma alá, akkor erőt adunk a bűnnek, ami a törvény (ítélkezés) által megöli a szeretetteljes emberi kapcsolatokat.
Imádkozzunk, hogy mindenkor a kegyelem, és ne a törvény hatalma alatt éljünk!

Dr. Biró Zoltán

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
6 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Ef 5:1–14; Kulcsige: Ef 5:9 „A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”

Elgondolkodtam rajta, mit is jelent Isten követőjének lenni? Gyermekeinket látva, akik akarva, akaratlanul is, de utánoznak minket, szülőket, valahogy így kellene nekünk is, hívőknek az Úr Jézust leutánozni. Úgy, hogy szeretjük embertársainkat (mert ő előbb szeretett minket), és közben tartózkodunk a gonosztól. Ha világosságban járunk (ő maga a Világosság), az ő fényében, akkor az ő követésének, utánzásának gyümölcsei láthatóvá kell, hogy legyenek az életünkben. Olyan krisztusi jellemvonások, mint jóság, igazság, egyenesség, amiről az Ige ír, jellemzik-e életünket? Kiviláglanak-e?