2023. március 29., szerda

DÉLELŐTT | 
Pohár van az Úr kezében

Igehely: Zsolt 75:1-11; Kulcsige: Zsolt 75:9 „Mert pohár van az Úr kezében, tele habzó, fűszeres borral. Ha tölt belőle, meg kell inni, még a seprőjét is le kell nyelni minden bűnösnek a földön.”

Minden létező Isten atyasága, fősége alatt van. Az övén kívül nincs világ, nincs semmi létező. Ennélfogva mindenki sorsa Isten kezében van. Mindenható szeretetének jele, hogy az Őt szeretőket házának finom italával kínálja. A gonoszok is fősége alatt vannak, de azokat haragja serlegével itatja, ahogy Babilont is (Jer 25:15-29). Jézus kiitta bűneink halálos ítéletének serlegét érettünk és helyettünk, hogy nekünk üdvözítő vére által az új szövetség poharát adja, és éljünk, tisztuljunk általa. Ez már védelem a kísértővel szemben, de az ítélő angyalok serlegeivel szemben is (Jel 16). Mert Jézus vére elfedez a gonosz, és annak ítélete elől is.
Korunkban Kelet és Nyugat harcában élünk, de nekünk egyik sem támaszunk, felmagasztalónk, mert ők a harag poharát isszák, pusztulás előtt állnak. A mi felmagasztalónk Isten, ezért a mi országunk a mennyben van, ahonnan árad a drága erő, és ott készen várnak az örök lakóhelyek. A Biblia Istenével való hitkapcsolat testünk, lelkünk stabilizálója, így ma reggel vele erősödve indulhatunk napi életünk mezejére.
Tudsz-e más védelemről a gonosszal szemben? Ismersz-e más erőforrást, ami megelégítene? Kérd, hogy ma is irgalmának edénye lehess, és hogy töltsön be újra kegyelmével!

Katona László

DÉLUTÁN | 

Figyeljünk az igazi próféciákra!

Igehely: Jer 36:11-26; Kulcsige: Jer 36:15-16 „Ők ezt mondták neki: Ülj le, és olvasd fel előttünk! És Bárúk felolvasta előttük. Amikor az egészet végighallgatták, megrettenve néztek egymásra, és ezt mondták Bárúknak: Nekünk jelentenünk kell mindezt a királynak.”

Sáfán a megtalált ősi igét vitte Jósiás királyhoz, kb. 50-60 évvel később unokája, Mikájehu, szintén az igét viszi a vezetőkhöz, Jeremiás leírt igehirdetését. Imádkozzunk, hogy unokáink is igehordozók legyenek!
Egykor Jósiás és vezetői szíve megrettent az ige üzenete miatt, most a Jójákimé nem, pedig a vezetőké igen. Jójákim Istennel szemben a vagány, független embert játszotta, mint sokan ma is. Tűzbe dobta az igét kemény szívvel, semmit meg nem fontolt abból. Saját sorsában meg is lett az ítélete.
Ma világviszonylatban tábort járnak azok, akik Istent ki akarják törölni az emberiség gondolkodásából, hitéből, mert a gonoszság lelkei befolyásolják őket (Jel 16:13-14). Harcolnak a Bárány és a Jézushitűek ellen. Ennek is szomorú következményei lesznek korunkban és az örökkévalóságban.
Lelki tisztaságunkért és megtartatásunkért erősítsük az igével való kapcsolatunkat, gondolkodásunkat, tetteinket igazítsuk hozzá, mert az ige örök. Tartsuk szemmel a hitet fellazító szellemi, eszmei áramlatokat, és határozzuk el, hogy nem fertőzzük meg magunkat világunk sodró, bűnös, pusztító testi és lelki kínálataival!

Katona László

 Napi áhítat

Igehely: 1Sám 10:1–7; Kulcsige: 1Sám 10:6 „Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe esel majd, és más emberré leszel.”

Saul elhívásának története nagyon személyes. A felkenetés szertartása kiemeli Sault környezetéből, és elidegeníthetetlen méltóságot ad neki. Így különleges kapcsolatba kerül Istennel, ő mostantól kezdve az Úr felkentje. A felkenés titokban marad Sámuel és Saul között, és csak később válik ismertté a nép előtt is. Sámuel szem előtt tartja Saul gondjait, és bebizonyítja, hogy ő a látó, a próféta, és a jövendő dolgokat előre elmondja (10:2–9).