2023. november 1., szerda

DÉLELŐTT | 
A megtérés belső folyamat, mégis látható

Igehely: 1Thessz 1:2-10; Kulcsige: 1Thessz 1:7 „Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában.”

A megtérésnek nincs értelme, ha nem változik meg a szív, vagyis, ha nem ítéljük meg magunkat, és nem fordulunk el bűnbánattal a bálványoktól Istenhez. De akkor is értelmetlen, ha nem látható a változás. Mert a megtérés életváltozás bent, a szívben a Szentlélek által, és változás kívül az ige cselekvése által. Előtte volt hitetlenség, utána lett hitből eredő munkálkodás; előtte szeretetlenség, utána szeretetből fakadó fáradozás; előtte reménytelenség, utána állhatatos reménység Krisztusban. Ez egy olyan belső folyamat, ami nem marad rejtve, észreveszik a megtértek, és hálát adnak Istennek, emlegetve ezt egymás között meggyőződéssel. De észreveszik a megtéretlenek is a családban, az iskolában az egyetemen, a munkahelyen. Mert akik már követik az Urat, azok tovább terjesztik az Isten beszédét, és tetteikben is az élő és igaz Istennek szolgálnak, Őt visszavárva.
Megtérésednek milyen gyümölcsei vannak? Valaki felismerte már a megtérésedet? Van-e szükséged megújulásra?

Dézsi István

DÉLUTÁN | 

Kenetetek van a Szenttől

Igehely: 1Jn 2:18-23; Kulcsige: 1Jn 2:20 „Titeket azonban az kent föl, aki Szent, és ezt tudjátok is mindnyájan.”

Jézus azt mondta a tanítványainak egy alkalommal, hogy aki nincs ellenünk, az mellettünk van (Mk 9:40). Az apostol szavai alapján két csoportra oszlik az emberiség, vallási vagy felekezeti hovatartozástól függetlenül. Akik tanításukkal és életvitelükkel tagadják, hogy Jézus Krisztus az egyedüli üdvözítő, azok antikrisztusok. Nekik nincsen kenetük a Szenttől, még akkor sem, ha híres tanítók és gyülekezeti tagságuk is van. Hiszen „nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (ApCsel 4:12). Ha meg nem térnek, elvesznek, mert „aki… nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta” (Jn 3:36). Akik új életet kaptak, kenetet (Szentlelket) is kaptak a Szenttől. Képességet az Isten igazságának felismerésére, amit Jézus meg is ígért (Jn 16:13), „ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson” (27.v.), pláne, ha tévtanítók!
Nagyon fontos megvizsgálni a lelkeket, megmaradni az igazságban, és megvallani Jézust!

Dézsi István

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
4 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 11:7–15; Kulcsige: Mt 11:11 „Bizony mondom nektek: az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála.”

Nagy Dáriusz Kr.e. 500-ban megépítette a híres Királyi utat, amely korának egyik legmodernebb útja volt. Az utat a római idők után is használták. Kiváló minőségének köszönhetően a postai futárok hét nap alatt 2699 kilométert tudtak rajta megtenni.