2023. november 6., hétfő

DÉLELŐTT | 
Mária, aki megkente Jézus Krisztus lábát

Igehely: Jn 12:1-8; Kulcsige: Jn 12:3 „Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt az olaj illatával.”

Jézus egy számára kedves betániai családnál vacsorázott. Sokszor megpihent ott a munka terhétől és a világ zajától. Jézus nagyon szerette őket, hiszen Lázárt, Márta és Mária testvérét a halálból támasztotta fel. Mi is szívesen időzünk olyan ismerősökkel, akik szeretnek s megvendégelnek. Akár ez az alkalom is lehetett volna egy jó ünnep, de közeledett Jézus szenvedése, és csak néhány napja volt a kereszthaláláig. Mária ekkor kente meg a Mester lábait egy drága nárdus olajjal, hajával pedig megtörölte azt. Júdás, az áruló nem hagyta szó nélkül. Szerinte inkább el kellett volna adni, és az árát a szegényekre fordítani. Mi már tudjuk, milyen hamis indíték volt szavai mögött. Jézus helyretette őt, megvédve és helyeselve Mária tettét: „Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek” (7-8. v.).
Neked mennyire drága az Úr Jézus? Szívesen töltesz időt vele? Olvasod rendszeresen a Bibliát, hogy megismerhesd Őt? Ha úgy érzed, változnod kell, ma még megteheted. Imádkozva kérd az Ő segítségét, hogy újítson meg.

Simon András

DÉLUTÁN | 

A testvéri szeretet gyönyörűsége

Igehely: Zsolt 133:1-3 „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.”

A mi családunk elég népes, és gyakran vagyunk együtt több napon át. A közös együttlétek legszebb pillanatai azok, amikor Igét olvasunk, énekelünk és imádkozunk. Dávid valami hasonlót tapasztalt meg a gyülekezetben, és ugyanezt élhetjük át mindig Isten házában, az Ő jelenlétében. Jó és gyönyörűséges együtt lenni, dicsőíteni és magasztalni mennyei Atyánkat. A királyok és papok felkenetési olaja a fejről aláfolyva jelezte az áldás bőségét. Hogy Isten minket is kiválasztott, elhívott a követésére, királyi papokká avatott, szent népévé tett, nem a mi érdemünk, ez csupán kegyelem. Nagyon felemelő tudni azt, hogy Isten mennyire jó és kegyelmes. Bőségesen meg akar áldani téged, a családod és a gyülekezeted, hogy eszedbe ne jusson máshol keresni boldogságot, csak Őnála. Dávid szerint olyan ez, mint a Hermon üdítő harmatja, amely felfrissíti a kiszáradt földet. Kedves barátom, élj egyetértésben a testvéreiddel! Szeresd szívből a gyülekezetet, Istent és az Ő népét. Ahol ilyen egység van, oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Ez gyönyörűséges.

Simon András

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
1 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Jn 17:20–23; Kulcsige: Jn 17:22 „Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk.”

A Fiú kereszthalála visszahelyezte az embert az Édenben elvesztett jogaiba. Jézus halála az Atya kegyelmes akaratát valósította meg. Az ő útja nem e világból vezetett az Atya felé, hanem Isten felől az embervilág felé. Ez az ő páratlan kapcsolata az Atyával. Ebből következik a mi egymással való egységünk: élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus (Gal 2:20–21).

Jézus napi programja megegyezett az Atyától rá osztott feladatokkal (Jn 5:19, Jn 8:29 stb.). Minket sem oldott fel ennek kötelezettsége alól. Az engedelmesség a lelki egészségünk, szolgálatunk alapja.