2023. október 10., kedd

DÉLELŐTT | 
Magammal kell kezdeni a változást

Igehely: 1Kor 5:6-8; Kulcsige: 1Kor 5:7 „Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldoztatott.”

Pál azt írja a korinthusiaknak, hogy nem jól dicsekednek. Ez egy következtetés, amit abból von le az apostol, hogy büszkeségük miatt olyan bűnöket tűrnek meg a gyületkezetben, melyek még a világiak közt is éktelenek. Pálnak tiszta elképzelése volt a helyes dicsekedésről. A galatákhoz írt levelében ezt így fogalmazza meg: „Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára.’’ (Gal 6:14) Ez tehát a hívő emberhez illő dicsekedés. Nem magammal, nem a világ számára fontos vagy értékes dolgaimmal, mert az büszkeséghez és felfuvalkodottsághoz vezet.
A mai igénkben pedig azt mondja: „Takarítsátok ki a régi kovászt ..., hiszen ti kovásztalanok vagytok”. Takarítsd ki, mert már tiszta vagy! Ez az identitásunkról szól, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy megtisztítson minket azoktól. Ezért éljünk is úgy, mint akik tiszták, bűntől mentesek vagyunk.
Találsz ma reggel olyan régi kovászt, amit ki kellene takarítanod az életedből? Kész vagy ezt megtenni?

Ifj. Szivák Emil

DÉLUTÁN | 

Krisztus követője nem járhat a sötétben

Igehely: Jn 8:12-20; Kulcsige: Jn 8:12 „Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”

Egy ismert kijelentést olvashatunk ebben az igében, amit Jézus mond magáról és az ő követőiről: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” Ezt azután mondja, hogy elé vitték a házasságtörő asszonyt, de Ő a törvény által előírt ítélet helyett megkegyelmez neki, sőt megtöri a farizeusok képmutató ítélkezését egyetlen mondattal: „az dobja rá az első követ, aki nem bűnös közületek.” Az asszonynak pedig annyit mond: „menj el, és többé ne vétkezz!”
Ebben a kontextusban hangzik aztán el a ma olvasott kijelentés, amikor egy konkrét bűneset megoldása elé állítják Jézust, ő pedig rámutat, hogy pont azért jött, hogy aki vétkezik, annak ne kelljen meghalnia. De a bűnét el kell hagynia, ha követni akarja Őt. Érdekes, ahogy fogalmaz az Ige: „aki engem követ, nem jár sötétségben”. Tehát, ha ragaszkodunk olyan dolgokhoz, amik homályosnak, szürkének, kicsit zavarosnak tűnnek, azok letéríthetnek a helyes útról. Jézus viszont a világ világossága, és nincs köze a sötétséghez. Ha miénk lett az élet világossága, éljünk úgy, mint akik tudatában vannak ennek!

Ifj. Szivák Emil

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
1 + 9 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 12:15–21; Kulcsige: Mt 12:18 „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.”

Jézus a küldetése által a próféciákat teljesítette be. Bárhova ment, összegyűlt a tömeg, „ő pedig meggyógyította mindnyájukat.” Azonban megparancsolta nekik, hogy ,,ne fedjék fel, kicsoda ő.” Ezt nem félelemből tette, hanem azért, hogy: „hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált.”