2023. október 14., szombat

DÉLELŐTT | 
Követhető példakép a gyülekezetekben

Igehely: 1Tim 4:12-16; Kulcsige: 1Tim 4:12 „Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben.”

Szükség van arra, hogy olyan lelki emberek legyenek a gyülekezeteinkben, akik példák a felnövő nemzedék és a frissen megtértek számára, úgy, hogy a Biblia tanítását gyakorlatba ültetve is lássák. Nem csak elméletben kell ismernünk az igazságokat, élnünk és alkalmaznunk is tudnunk kell. Sokat segít, ha láthatjuk, hogyan sikerül ezt megélni a hitben érettebb, tapasztalt testvéreinknek. Fontos megfigyelnünk, milyen területeket említ itt Pál, amiben Timóteusnak példát kellett mutatnia a hívőknek: beszéd, magaviselet, szeretet, hit, tiszta élet. De azt is említi, hogy fordítson gondot a Szentírás felolvasására, az igehirdetésre valamint a tanításra. A két terület szorosan összefügg egymással. Mintha azt mondaná Pál: éld meg a hitet, és ez látszódjon a cselekedeteidben és beszédedben is. Ezután pedig említi, hogy olvassa és prédikálja az igét, és tanítsa a hívőket. Csak így lehet ma is hiteles és példás a szolgálatunk. „Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz” – hangzik a felszólítás felénk is ma. Kész vagy időt és energiát fordítani erre?

Ifj. Szivák Emil

DÉLUTÁN | 

Hirdessük a világosság Urának tetteit!

Igehely: 1Pt 2:1-10; Kulcsige: 1Pt 2:9 „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.”

Mivel megtapasztaltuk az Úr jóságát és kegyelmét, az lenne a természetes, ha egyre jobban és jobban elmerülnénk benne, elhagyva a világi természetet. Ezzel a gondolattal kezdődik a kijelölt igerész, megadva a módját is, hogyan lehetünk erre képesek: „Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága”. Sokszor értetlenkedve fognak ránk nézni emiatt, mert úgy írja az Ige, és sajnos tapasztaljuk is, hogy az emberek megvetik Őt. Mégse feledjük, hogy számunkra Ő a legnagyobb érték: „Nektek, a hívőknek drága kincs”. Akik számára pedig Jézus Krisztus a legdrágább kincs, azokat Isten saját népéhez tartozónak vallja: „választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe”. Azt is látjuk, hogy ezzel felelősség is jár, hisz céllal lettünk kegyelembe fogadva: „hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket”. A legjobb motiváció ez Isten hálás szolgálatára és az Ő nagy tetteinek hirdetésére.

Ifj. Szivák Emil

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
5 + 2 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 11:7–15; Kulcsige: Mt 11:11 „Bizony mondom nektek: az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála.”

Nagy Dáriusz Kr.e. 500-ban megépítette a híres Királyi utat, amely korának egyik legmodernebb útja volt. Az utat a római idők után is használták. Kiváló minőségének köszönhetően a postai futárok hét nap alatt 2699 kilométert tudtak rajta megtenni.