2023. október 20., péntek

DÉLELŐTT | 
Felelősséggel egymás iránt

Igehely: Gal 6:1-5; Kulcsige: Gal 6:1 „Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél!”

Ha az országunk kormányára gondolunk, akkor elég gyakran szomorkodnunk kell, amikor azt látjuk, hogy tiszteletben levő személyek és csoportok olyan döntéseket hoznak, amiből az derül ki, hogy először saját maguk, de másodszor is csak saját maguk számítanak, és senki más. Amikor a gyülekezetünk jóléte, egysége és jövője van előttünk, akkor mi ne gondoljunk magunkra, hanem vállaljuk másokért a törődést. Ebben a legjobb példa maga az Úr Jézus Krisztus a Filippi 2:6-8 szerint. Hogyan látom és kezelem a testvérem hibáit? Először a bűn Istentől elválaszt, de a megbánt bűn Istenhez közel visz. Isten kedvez, sőt, örül amikor látja, hogy bevalljuk bűneinket neki. Tehát, amikor a másik bűnét észreveszem, akkor úgy kell tudassam vele, mint egy újrakezdő lehetőséget, s nem felejtve el, hogy én, aki intek is könnyen kísértésbe eshetek.
Intsünk úgy, hogy az intésünk építő legyen, szelíden, tudva, hogy Isten akaratát visszük előre és Isten az, aki végül megbocsátja a bűnt, mi csak eszközök vagyunk. Legyünk hasznos eszközök Isten kezében a mások segítésében és felemelésében!

Módi Tamás

DÉLUTÁN | 

A világ idegennek tart titeket

Igehely: Jn 15:18-16:4a; Kulcsige: Jn 15:18-19 „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.”

Az elmúlt esti igékben többször láthattuk, hogy a világgal való társalgás szembe fordít Istennel. Most pedig az derül ki, hogy az Istennek tetsző élet mennyire irritálja a világot. Pedig az Istennek tetsző élet mindenki javát szolgálja, mégsem tetszik a világnak. Sőt, teljes mértékben gyűlöli a jót és bennünket is, Isten gyermekeit. Ez talán a legnehezebb egy hívő ember számára, amikor a világ kigúnyolja. Az Úr Jézus azt mondja itt, hogy ez természetes. Nem könnyű, kedves olvasó, hogy a világ gúnyolódását vagy akár üldözését el kell szenvedni Krisztusért. S ha el kell szenvedni, akkor Jézusra nézve szenvedjük. Az Úr Jézus megmondta, hogy ezeknek meg kell lenniük. Jusson eszünkbe, hogy miért szenvedünk, mert lesz egy nap, amikor kiderül, hogy Isten az Úr mindenek felett. A mi életünkben ez már valós, és akkor majd minden harcunk és szenvedésünk a világgal szemben értelmet nyer. Amikor Jézus Krisztus nyújtja át a koronánkat. Harcoljunk és szenvedjünk érte. Így lehetünk polgártársai a mennyei honnak.

Módi Tamás

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
11 + 7 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 12:15–21; Kulcsige: Mt 12:18 „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.”

Jézus a küldetése által a próféciákat teljesítette be. Bárhova ment, összegyűlt a tömeg, „ő pedig meggyógyította mindnyájukat.” Azonban megparancsolta nekik, hogy ,,ne fedjék fel, kicsoda ő.” Ezt nem félelemből tette, hanem azért, hogy: „hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált.”