2023. október 21., szombat

DÉLELŐTT | 
A gyülekezet Istent imádja

Igehely: Jel 7:9-12; Kulcsige: Jel 7:11 „Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent.”

Isten csodálatosan alkotta meg az embert és egy különleges elvárást is helyezett bele: az Isten dicsőítését és imádatát. Sajnos elég sokszor megfeledkezünk erről az elvárásról, pedig erre lettünk teremtve. Kimagaslik-e életedben az Isten imádata valamilyen formában? Istent imádni a hívő ember számára létfontosságú. Tegyük ezt minden nap, többször is. János látomásban arról tesz bizonyságot, hogy megszámlálhatatlan sokaságot látott, akik ott álltak a Bárány előtt fehér ruhába öltözve és dicsőítették az Istent. Az angyalokról az van feljegyezve, hogy mind ott voltak, (senki nem hiányzott) és imádták az Istent. Micsoda összhangban magasztalták az Urat! Egy közös cél: Isten imádata. Legyünk ott a gyülekezetben és a közösségekben, hisz ez az, ami fejleszti bennünk az Isten imádatát. Méltó a mi Istenünk, hogy magasztaljuk, imádjuk és hódoljunk Neki. Ó, de szép lesz, amikor egészen megtisztulva, fehér ruhában a megszámlálhatatlan sokasággal együtt fogjuk magasztalni a mi Istenünket.

Módi Tamás

DÉLUTÁN | 

Jó magaviselet a világban

Igehely: 1Pt 2:11-12 „Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.”

Nem tudom mennyire igaz ránk ez a kijelentés, amit itt Péter apostol mond igénkben, hogy jövevények és idegenek vagyunk. Néha inkább az derül ki, hogy az egész világot akarjuk és nem idegenként, hanem polgárként élünk. A vágyaink, kívánságaink miatt van ez. Szeretjük megadni testünknek a kényelmet, és túlságosan belemerülünk a mindennapi életünkbe és céljaink elérését hajszoljuk.Vajon jó célunk van-e? Isten akaratával megegyezik-e? Vagy inkább az csak a miénk. Istennek vannak tervei velünk, ezért is teremtett. Olyan feladat, ami Istentől származik. Ez disszonáns a saját énünk vágyaival. Meg kell értenünk, hogy életünk vágyai ellen nap mint nap harcolni kell. Ha megnézzük Isten munkáját, akkor azt látjuk, hogy csendben, lassan megy végbe. Ellenben az ördög azt sugallja, hogy ő gyorsan megadja nekünk amire szükségünk van, azonnal. Isten pedig azt mondja, hogy várj. Hogy állsz, kedves olvasó a türelemmel? Kész vagy-e várni Istenre, és közben az Ő akaratát keresve harcolni önmagaddal? Mert ez az életforma, amit Isten vár tőled.

Módi Tamás

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
1 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 12:15–21; Kulcsige: Mt 12:18 „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.”

Jézus a küldetése által a próféciákat teljesítette be. Bárhova ment, összegyűlt a tömeg, „ő pedig meggyógyította mindnyájukat.” Azonban megparancsolta nekik, hogy ,,ne fedjék fel, kicsoda ő.” Ezt nem félelemből tette, hanem azért, hogy: „hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált.”