2024. január 25., csütörtök

DÉLELŐTT | 
Hol van a kincsed?

Igehely: Mt 6:19–24; Kulcsige: Mt 6:24 „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”

Az Úr Jézus arról tanít, hogy a földi kincsek nem maradandóak. Legyenek bármilyen csillogóak, értékesek, megemészti őket a moly és a rozsda, vagy tolvajok martalékává lesznek. Viszont vannak mennyei kincsek, amelyek megmaradnak. Ugyanakkor egy törvényszerűséget is elmond, hogy ahol a kincsünk, ott lesz a szívünk is. Pál apostol arra buzdít: „Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!” (Kol 3:2).

A földi kincsek ide kötik a szívünket e mulandó világhoz. De ha a legdrágább kincsünk Jézus Krisztus és az a reménység, hogy mennyei polgárjogunk van, vár az örök élet, akkor ez a szívünket oda vonzza a mennybe, Isten jelenlétébe. Már most oda vágyunk, és ez majd kiteljesedik: ott leszünk majd a Báránnyal örökkön-örökké Isten trónja előtt.

De nem lehet két úrnak szolgálni, kétfele sántikálva élni a jelenvaló világban. El kell köteleznünk magunkat az Úr Jézus szolgálatára, teljes szívvel szeretve őt és szolgálva neki.

Gyűjtsünk maradandó kincseket, szánjuk oda életünket maradéktalanul az Úrnak!

Gombos Miklós

DÉLUTÁN | 

Diadala az ördög felett

Igehely: 1Jn 3:8 „Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.”

Az első emberpárt sikerült az ördögnek becsapnia. Belecsábította a bűnbe, így az ember a bűn szolgája, és egyben az ördög szolgája lett. Az Istennel való szoros közösség megszakadt, az édeni áldott állapotot felváltotta a verejtékes, vesződséges munka, a fájdalom, a halál. Az Ádám bűne mindenkire kihatott, mindenki elidegenedett a szent Istentől. A bűnért hozott áldozatok nem tudták eltörölni a bűnt, nem tudták kibékíteni az embert az Istennel.

De eljött az Isten Fia, aki jóvá tette azt, amit az ember elrontott. A tökéletes, tiszta, szent Bárány vére elégséges minden bűn eltörlésére. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket (Zsid 10:14). A te bűnödet eltörölte már a Bárány vére? Ha igen, adj ma hálát érte! Jöjj a Golgotára, ha még nyom a bűn terhe! „Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt!”

Az Úr Jézus lerombolta a gonosz munkáját, és elvette tőle a vádolás lehetőségét. „A mennybe’ fenn, a trónusnál, A Krisztus értem közbenjár, Nagy Főpap, égi kezesem, Örökre biztos védelmem” (HH 35).

Gombos Miklós

 Napi áhítat

Igehely: Róm 7:14–25; Kulcsige: Róm 7:25 „Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének.”

A lelki életünkben tudjuk és elismerjük, mint Pál is, hogy a törvény jó. Belenézünk, és látjuk, hogy milyen jónak kellene nekünk is lennünk. De meglátjuk, hogy milyen rosszak vagyunk. Mármint, hogy bennünk lakik a bűn, ami teszi a rosszat, amit én magam nem is akarok tenni, hiszen gyűlölöm, de mégis teszem, bár nem akarom. A bűn törvénye ez. Nem csupán Pál „találtaték” (10.v.) úgy, hanem ő maga „megtalálta” azt a törvényt, hogy csak a rosszra van lehetősége (21.v.) – a bűn megvan benne – (Károli), szó szerint: mellé fekszik, kéznél van.