2024. június 6., csütörtök

DÉLELŐTT | 
Az Isten bölcsessége Krisztusban van

Igehely: 1Kor 2:1–5; Kulcsige: 1Kor 2:2 „Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.”

Valaki elég élesen így fogalmazott: „A bölcsesség Krisztuson kívül kárhozatos ostobaság; az igazság Krisztuson kívül bűn és ítélet; a szentség Krisztuson kívül szenny és vétek; a megváltás Krisztuson kívül megkötözöttség és rabszolgaság.”

Pál apostol az Isten dicsőségét kereste, nem a magáét. Isten igéjének igazságát úgy jelenti ki, hogy Krisztust dicsőítse, és hallgatóinak szívét és lelkiismeretét elérje. Üzenetének tartalma Jézus Krisztus személye. Ma a világban sok hitető van, különböző módszereik vannak, csakhogy vonzóbbá tegyék az összejöveteleiket, de az evangélium nem vonzó számukra. Az apostolok beszédeiben nem emberi bölcsesség hitető szavai, hanem a Lélek ereje mutatkozott meg. E világ szabályai szerint nem voltak alkalmasak a prédikálásra. De sem ők, sem mi nem e világ dolgait hirdetjük.

A legnagyobb probléma, hogy az embereket nem az üzenet érdekli, hanem hogy ki az előadó. Kell, hogy a figyelmünk az élő Úr Jézus felé forduljon, és nem egy ember vagy vallás felé. A cél, hogy az emberek megértsék, hogy csak Istenben bízzanak, nem az emberi bölcsességben. Mert csak az evangélium üzenetében megmutatkozó bölcsesség ered Istentől. Bízol Isten igéjében? Csak ez tesz igazán bölccsé.

Andrásik Erwin

DÉLUTÁN | 

Szabályszerű küzdelem

Igehely: 2Tim 2:4–5 „Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.”

Pál apostol egy római börtönből írja le a végső kérését, hogy Timóteus szilárdan ragaszkodjon ahhoz az igazsághoz és életformához, amelyet tanult. Arra bátorítja, hogy legyen kitartó, és szabály szerint küzdjön. Mint Jézus Krisztus jó vitéze, hordozza el a szenvedést. Ezt a terhet nekünk is el kell tudnunk hordozni, úgy, hogy nem elegyedünk bele a mindennapi élet dolgaiba. Küzdenünk kell a világ fejedelme ellen. Krisztus szolgálata legyen mindig a fő helyen életünkben, nem ennek az életnek a dolgai.

A hívő ember az Úr harcosa, munkása, szolgája és fia. Iránta való tiszteletünk, szeretetünk diktálja, hogy teljes szívvel szolgáljunk neki. Hogy a munkánk végeztével megkaphassuk a jutalmat, be kell tartanunk a versenyszabályokat. A szabályszerű küzdéshez önfegyelmet kell gyakorolnunk. Nem hadakozhatunk testi fegyverekkel. Tisztán kell tartanunk magunkat. Ne erőltessünk, hanem legyünk türelmesek!

Lehet, hogy ma változtatnod kell életeden, gondolkodásodon, viselkedéseden. Ez rajtad áll! Csak egy döntés: Eddig erre haladtam, de mostantól Isten felé akarok haladni.

Andrásik Erwin

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
5 + 9 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Sám 10:1–7; Kulcsige: 1Sám 10:6 „Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe esel majd, és más emberré leszel.”

Saul elhívásának története nagyon személyes. A felkenetés szertartása kiemeli Sault környezetéből, és elidegeníthetetlen méltóságot ad neki. Így különleges kapcsolatba kerül Istennel, ő mostantól kezdve az Úr felkentje. A felkenés titokban marad Sámuel és Saul között, és csak később válik ismertté a nép előtt is. Sámuel szem előtt tartja Saul gondjait, és bebizonyítja, hogy ő a látó, a próféta, és a jövendő dolgokat előre elmondja (10:2–9).