RMBGySz*

Mindennapi áhítatok

2023. február 5., vasárnap

Igehely: Jn 7:10-18; Kulcsige: Jn 7:14 „Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett.”

Az Istennel megromlott kapcsolatunk egyetlen helyreállási lehetősége, hogy megértsük, mit mond az Úr nekünk. A kinyilatkoztatás igéi ezt az üzenetet hordozzák, de a megrontott szív félreérti és félremagyarázza Isten szavát.

2023. február 3., péntek

Igehely: Jn 6:60-71; Kulcsige: Jn 6:66 „Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé.”

A minőségnek ára van. És van próbája. Az Úr Jézus szolgálata és megváltási munkája is sok szenvedés árán lett nemcsak nemessé, hanem tökéletessé. Az oktatásban ezt vizsgákkal mérik: mennyi a tudása, menyire hatékonyan tudja alkalmazni a diák a szükséges tananyagot.

2023. február 2., csütörtök

Igehely: Jn 6:52-59; Kulcsige: Jn 6:56 „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne.”

Ezekben az órákban, amikor e sorokat írom, egy nagyobb közösséggel, több szolgatársammal együtt úrvacsorában részesültem. Jó volt elmélyedni szerető Urunk szenvedésének történetében, és annak szellemi aktualitásában.

2023. február 1., szerda

Igehely: Jn 6:43-51; Kulcsige: Jn 6:51 „Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.”

Az ember nem tudja elképzelni az életet kenyér nélkül. Táplálék nélkül nem tud élni senki. Ezért folyamatosan szüksége van szervezetünknek az éltető kenyérre. Belső emberünk is így igényli a lelki táplálékot. Ezt már sokan nem értik, mert szellemileg halottak.

2023. január 31., kedd

Igehely: Jn 6:36-42; Kulcsige: Jn 6:42 „És azt kérdezték: Nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja: A mennyből szálltam le?”

Szeretnél olyan személlyel találkozni, aki a mennyből jött? Vagy olyannal beszélgetni, akinek túlvilági élményei vannak? Ha tényleg természetfeletti történne körülöttük, nem is tudnánk, mit kezdeni vele.