RMBGySz*

2021. április 12., hétfő

DÉLELŐTT | 

Álljatok szilárdan!

Igehely: 2Thessz 2:13-17; Kulcsige: 2Thessz 2:15 „Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok.”

Az ámítás, tévelygés és hitehagyás korában nagyon aktuális számunkra ez a felszólítás. Az utolsó idők sodrásában – amikor az igaz is alig menekül meg (1Pt 4:18) – kell-e ennél időszerűbb felhívás? Álljatok szilárdan! Sok hasonló felszólítást találunk a Szentírásban. Pál írja: „többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától…” hanem legyünk érett, felnőtt emberek.

Nem áll szilárdan a kisgyermek, aki csak most tanul járni. Nem áll szilárdan az italtól megmámorosodott ember. Nem tud szilárdan állni a beteg vagy elgyengült idős ember. Lelki értelemben ne legyünk sem gyermekek, sem részegek, sem pedig betegek, hanem következetesen álljuk meg a helyünket! Mondjuk mi is a zsoltárossal: „Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van” (Zsolt 16:8).

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

Sallai Jakab

DÉLUTÁN | 

„Ne dicsekedjék ... a gazdag!”

Igehely: Jer 9:22–23; Kulcsige: Jer 9:22 „Ezt mondja az ÚR: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! ”

A telhetetlenekre inkább a panaszkodás jellemző, a bolond gazdagokra pedig inkább a dicsekvés. Egyik magatartás sem helyes. Aki Isten szerint gazdag, az nem siránkozik, nem is henceg. Lehet helyes módon élni a gazdagsággal, vagy akár a szegénységgel is, ha tudsz szűkölködni, és tudsz bővölködni – ha megtanultad, hogy minden helyzetben megelégedett legyél. Mi tehát a helyes magatartás?

A Biblia szerint azok, „akik vásárolnak, (éljenek úgy) mintha semmijük sem volna, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ látható alakja elmúlik” (1Kor 7:30-31). Továbbá: „Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal” (1Tim 6:17-18).

Ha megismerted az Urat, akkor gazdag ember vagy. Ezzel dicsekedj!

Sallai Jakab

2021.04.12.