2024. május 9., csütörtök

DÉLELŐTT | 
Szemük láttára felemeltetett

Igehely:ApCsel 1:4–14; Kulcsige: ApCsel 1:9 „Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.”

Jézusnak földi élete során gondja volt arra, hogy tanítványai jelek és csodák által saját szemükkel megbizonyosodjanak az ő messiási volta felől. Elérkezett a búcsúzás ideje. A tanítványok most szemtanúi lehettek Jézus felemeltetésének is. Megdöbbenve álltak, és nézték a távozó Jézust, akit lassan felhő takart el szemük elől. Ők lettek Jézus földi életének hiteles szemtanúi. Jézus parancsba adta nekik, hogy maradjanak Jeruzsálemben, és várják meg a Szentlélek kitöltetését. Ahhoz, hogy valóban tisztán lássanak, és értsenek mindent, szükségük volt a Lélek jelenlétére és erejére. A Szentlélek kitöltetése után már nemcsak arról tettek bizonyságot, amit szemükkel láttak, hanem arról is, amit a Lélek megvilágosított előttük az Ige által. Így illeszkedett egybe mindaz, amit láttak, azokkal a prófétai igékkel, amit a próféták már korábban megírtak.

Hit által így nyitotta meg az Úr a mi szemeinket is, hogy lássuk őt úgy, mint „aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható” (Jel 1:8b). A mi szemeink miről tehetnek bizonyságot?

Pardi Benjámin Attila

DÉLUTÁN | 

Isten jobbjára ült

Igehely: Mk 16:14–20; Kulcsige: Mk 16:19 „Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.”

Az emberek többsége jobbkezes. Jobbkézzel tanulunk meg írni, eszközöket használni, így a jobbkezünkkel ügyesebb és precízebb munkát tudunk végezni. A jobbkéz a Bibliában is az erőt és a hatalmat szimbolizálja. Amikor azt olvassuk, hogy Jézus az Isten jobbjára ült, azt értjük alatta, hogy minden hatalom és erő Jézus Krisztusnak adatott. Emberileg szólva Jézus az Isten jobbkeze. Ő az, „akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült” (Zsid 1:2–3).

A mi helyünk a Jézus jobbján kell legyen, amint a menyasszony is a vőlegény jobbján foglal helyett. Amikor Jakab és János anyja azt kérte Jézustól, hogy fiai Jézus jobb és bal keze felől üljenek az ő országában, akkor valóban nem tudta, mit kér. Az Úr Jézus azt mondta, hogy amikor eljön, „összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja” (Mt 25:32–33).

Adjunk hálát Istennek, hogy vele együtt minket is feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért (Ef 2:6)!

Pardi Benjámin Attila

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
4 + 12 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Sám 10:1–7; Kulcsige: 1Sám 10:6 „Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe esel majd, és más emberré leszel.”

Saul elhívásának története nagyon személyes. A felkenetés szertartása kiemeli Sault környezetéből, és elidegeníthetetlen méltóságot ad neki. Így különleges kapcsolatba kerül Istennel, ő mostantól kezdve az Úr felkentje. A felkenés titokban marad Sámuel és Saul között, és csak később válik ismertté a nép előtt is. Sámuel szem előtt tartja Saul gondjait, és bebizonyítja, hogy ő a látó, a próféta, és a jövendő dolgokat előre elmondja (10:2–9).