2024. március 5., kedd

DÉLELŐTT | 
A meghasonlás következménye pusztulás

Igehely: Mt 12:22–32; Kulcsige: Mt 12:25 „Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával.”

Egy embert hoztak Jézushoz, aki vak, néma és az ördögtől megszállott volt. Jézus könyörült rajta, meggyógyította őt. Ezen az egész sokaság csodálkozott és feltették a kérdést: „Csak nem ez a Dávid fia?”

A farizeusok éppen ezt akarták cáfolni, ebből kifolyólag súlyos véleményt mondanak róla, miszerint Jézus az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ezzel pedig cáfolni akarták Jézus messiási voltát.

Jézus rámutatott a vád lehetetlenségére: ha ez így lett volna, akkor ez azt jelentené, hogy az ördög saját maga ellen támadt. Ez pedig lehetetlen, mert: „Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul…” „Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.” Jézus valóban Isten Lelkével volt telve, aki az ördög igájában levőket megszabadította, mert az Isten volt vele (Mt 12:18; ApCsel 10:38).

Ó, milyen csodálatos, hogy minden hatalom mennyen és a földön a mi drága Urunknak és Megváltónknak Jézus Krisztusnak adatott, kinek nevére minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére!

Tóth Róbert

DÉLUTÁN | 

Áron lett az Úr választottja

Igehely: 4Móz 17:16-26; Kulcsige: 4Móz 17:23 „Amikor másnap Mózes bement a bizonyság sátrába, látta, hogy a Lévi házából való Áron vesszeje kivirágzott, bimbót fakasztott, virágot növelt, és mandulát érlelt.”

Vannak, akik lázadnak a Biblia tekintélye ellen. Vannak olyanok is, akik lázadnak Isten szolgái ellen, akik az Igét képviselik. Ahol vezetők fognak össze vezetők ellen, ott nem várható semmi jó. Ez történt, amikor egyes vezetők (4Móz 16:1–2), majd az egész nép Áron és Mózes ellen beszélt (4Móz 17:6). Izráel népe válságos helyzetbe került, mert az Istentől megszabott rendet akarták félretenni, és a zúgolódók lettek a hangadók, a vezetők pedig a vádlottak. A lázadást az Úr büntette és szüntette meg (4Móz 16:31–32, 35; 4Móz 17:14–15). Isten maga tett arról, hogy az egész nép közvetlen módon győződjön meg afelől, hogy ki az Úr választottja. A bizonyság sátra elé vitt tizenkét vessző arról szólt, hogy ezeket a törzseket még mindig a szövetség népének tartotta Isten. Áron vesszője pedig, amely kivirágzott és mandulát érlelt, arról tanúskodott, hogy a szövetség népével Isten rendelkezik és az ószövetségi üdvtörténetben a főpapi szolgálattal Áront bízta meg. Bizonyítékként pedig Áron vesszőjét a szövetség ládája elé kellett helyezni. Isten bizonyított szolgái mellett.

Hadd legyen a kérésünk, hogy mi mindig Isten oldalán küzdjünk és szolgáljunk!

Tóth Róbert

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
12 + 7 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Róm 7:14–25; Kulcsige: Róm 7:25 „Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének.”

A lelki életünkben tudjuk és elismerjük, mint Pál is, hogy a törvény jó. Belenézünk, és látjuk, hogy milyen jónak kellene nekünk is lennünk. De meglátjuk, hogy milyen rosszak vagyunk. Mármint, hogy bennünk lakik a bűn, ami teszi a rosszat, amit én magam nem is akarok tenni, hiszen gyűlölöm, de mégis teszem, bár nem akarom. A bűn törvénye ez. Nem csupán Pál „találtaték” (10.v.) úgy, hanem ő maga „megtalálta” azt a törvényt, hogy csak a rosszra van lehetősége (21.v.) – a bűn megvan benne – (Károli), szó szerint: mellé fekszik, kéznél van.