RMBGySz*

Média-ajánló

 Napi áhítat

Igehely: Mk 2:23-28; Kulcsige: Mk 2:27 „Majd hozzátette Jézus: A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért.”

A bíróságok épületében több helyen is megtalálható a felirat: „Senki sem áll a törvény felett.” Azonban a törvényhozó mindig a törvény felett áll, mert a törvény az emberért van, és nem az ember a törvényért. Más szóval nem a törvény a fontosabb, hanem az ember, akit szolgál a törvény. Jézus is így gondolkozott, amikor azt mondta, hogy „a szombat lőn az emberért és nem az ember a szombatért”. A szombat parancsa azért adatott, hogy elvezesse az embert ahhoz, aki a szombatnak az Ura.

† Zöld Edit testvérnőnk 58 évet kapott az Úrtól. 2020. május 22-én hajnalban az Úr hazaszólította. 1983. augusztus 21-én kötött házasságot Zöld Józseffel, és az Úr két fiúgyermekkel áldotta meg őket...

IGEI ÜZENET

Egymás elfogadása jellemezte az első keresztyéneket, bár ott is megvolt mindenkinek a maga személyisége, temperamentuma, de egymást elfog

 TÖRTÉNELEM

175 éve (1845)

  • J.G. Oncken által Hamburgban bemerítkezett Scharschmidt Károly

150 éve (1870)

  • alámerítkezett Novák Antal Bécsben, egy Benzinger nevű prédikátor által (ápr. 30)

130 éve (1890)

 KÖZLEMÉNYEK, FELHÍVÁSOK

Kedves Testvéreink az Úrban, karvezetők, kórustagok és zenészek!

Hálásak vagyunk Istennek, hogy ebben a zűrzavaros időszakban is megőrzött, megsegített minket. Sajnos, gyülekezeteink életében és a szolgálatokban is nyomott...

Kedves testvérek! A koronavírus miatti bizonytalanság és tevékenységkiesés miatt későn készült el az Útravaló következő kötetének nyomtatása. Ezért, segítségképpen – amíg a frissen nyomtatott füzetek terjesztése megtörténik –...

 MISSZIÓKERÜLETI ESEMÉNYEK

Elkezdődött az új, tágas ebédlő építése. Ebben a nehéz időszakban örömre adott okot a hír, hogy 2020. július 12-én a Sólyomkővári Keresz-tyén...

– Női csendesnapot tartottunk Lupényban 2020. március 7-én, szombaton, ismét női csendesnapot tarthattunk a lupényi baptista gyülekezetben....

 GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK

Kiváltság volt együtt táborozni a Szilágysági Barnabás csoport tagjaival 2020. július 20-25 között a Hargita Keresztyén Táborban. A Barnabás...

A Nagyváradi Betlehem Óvoda a Betlehemi Baptista Imaháznál indult 1992 őszén. Néhány év múlva a létszám növekedése miatt átköltözött a Magyar...

 BEMERÍTÉS

Isten kegyelmének és jóságának voltunk a tanúi Bogdándon, ahol hosszú idő után gyarapodott a gyülekezet és az Isten országa egy megtérővel. Balogh...

2019. szeptember 15-én örömünnepre gyűltek a testvérek a környékbeli gyülekezetekből Marosvásárhelyre. Egy fiatalember,  Gábor Attila tett...

2019. szeptember 8-án bemerítési istentiszteletet tartottunk a Félegyházi Cigány Misszióállomáson, ahol Ventel Erika Brigitta tett bizonyságot fehér...

 SAJTÓTERMÉKEK RENDELÉSE 2021

Nem vagyok robot!
8 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 HIRDETÉSEK & INFORMÁCIÓK

Örömmel bocsátjuk a testvérek rendelkezésére igememorizálási programunkat. A következő segédanyagok segíthetnek a program megismerésében és használatában:

 a programot ismertető előadás Giorgiov Adrián tolmácsolásában


 SZÖVETSÉGI HÍREK

Baptista Nők Világimanapja, 2020. november 2.   Élet! Együttesen és egységben a különbözőségek között! Az idei imanapi gyűjtésünk által...

Isten terve és ajándéka, hogy a nők összegyülekezzenek, mondta a Romániai Magyar Baptista Nőszövetség volt és jelenlegi elnöknője, Borzási Márta a...

 SZÓRVÁNY- ÉS ROMAMISSZIÓ

– Hajni és Mihai hír- és imalevele – 1/2020 (részlet) „A téli ünnepek alatti és utáni vakációban töltött pihenés és az azalatt gyűjtött energia...