Bemerítések

Bemerítés Érselénden

Isten iránti hálával emlékezünk 2020. szeptember 27-ére, amikor kilenc hitvalló fehér ruhás testvérünk tett vallást arról, hogy Jézus Krisztusban új életet nyert. Közülük négyen a seléndi gyülekezet tagja lett, négy testvér az asszonyvásári, egy…

Bemerítés Szalárdon

2021. január 31-én rendhagyó bemerítésre került sor a szalárdi magyar anyanyelvű, roma baptista gyülekezetben. Magyari Vilma testvérnőnket az Úr különleges módon szólította meg, és bár írni-olvasni nem tud, mégis rengeteg igeverset megtanult a…

Bemerítés a Berettyóban

Örömünnepre gyűlt a száldobágyi gyülekezet Szentimre mellett, a folyóparton 2020. szeptember 16-án. Fehérruhás testvérünk, Kovács Imre egy évvel korábban tért meg, és vágyott megvallani hitét a bemerítésben is. A száldobágyi gyülekezet tagjainak…

Bemerítés Érszőllősön

Érszőlősön, 2020. november 29-én a járványügyi korlátozások miatt kevesebben, de így is elég szép számban gyűltünk össze istentiszteletre, hogy tanúi legyünk három nőtestvérünk bizonyságtételének, akik a bemerítésben is követni akarták az Úr…

Bemerítés Cegőtelkén

A bibliai rendhez és az aktuális törvényekhez alkalmazkodva folytak az előkészületek a cegőtelki gyülekezetben minden akadálynak tűnő dolog ellenére. Annál is gazdagabb lett az öröm, Isten dicsőítése és a hálaadás 2020. július 26-án reggel…

Bemerítés Nagyváradon

Bemerítési ünnepe volt 2020. március 8-án a nagyváradi 1. sz. baptista gyülekezetnek. Hat fiatal vallotta meg hitét a bemerítésben is (a képen balról jobbra): Szilágyi Kinga, Kovács Lídia, Tőrös Vígh Eszter, Lázár Jonatán, Nagy Csaba és Pop Dávid…